/

Publicerad:

Betande kvigor intar Lövåsen

Nu har 20 kvigor från Sjöholms Gård flyttat in i en ny beteshage på Lövåsen i Katrineholm. Beteshagen och kvigorna är en del i arbetet med att förstärka den biologiska mångfalden i vår stad genom att återskapa tidigare betesmarker som funnits här.

Just nu förbereder vi för ett nytt industri- och handelsområde på Lövåsen. En del av det nya området består av värdefull betesmark som vi vill skydda. Vi har bland annat gjort fina fynd av orkidéer i området: jungfru marie nycklar, nattviol, ängsnycklar och fläcknycklar. Här kommer kvigorna in. De har nämligen en viktig funktion eftersom de hjälper oss med att beta marken och skapa förutsättningar för blommor och andra arter att trivas.

Vi är jätteglada att kunna bevara denna hagmark som vi hoppas ska vara till glädje för många. Vi planerar att göra iordning en rastplats intill hagen så att resande familjer som kanske behöver en paus kan fika och titta på kossorna en stund. Vi är också väldigt tacksamma för det goda samarbetet med Sjöholms Gård och att vi tillsammans kan bevara den här fina hagen, säger Pia Lindahl, klimatstrateg på Katrineholms kommun.

Varför satsar vi på betande djur i staden?

Vi vill förstärka den biologiska mångfalden i vår stad genom att återskapa tidigare betesmarker som funnits här. Betande djur bidrar till ett öppet landskap och att fler växter och insekter trivs.

I lövskogsområdet kring Duveholmshallen och Backa strand har vi redan gjort insatser för att främja den biologiska mångfalden och samtidigt har vi byggt en discgolfbana. Delar av discgolfbanan går genom en hag- och betesmark med stängsel. Här betar får, dels för att hålla landskapet öppet och för att gynna den biologiska mångfalden. Vi har också betande djur nära det gamla vattentornet i Katrineholm.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Genom arbetet med betande djur och betesmarker är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi till att uppnå följande mål:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande Länk till annan webbplats.
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald Länk till annan webbplats.

Kontakt

Klimatstrateg

Pia Lindahl

Telefon: 0150-571 86, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm