/

Publicerad:

Möjlighet att söka pengar ur vård- och omsorgsnämndens fonder

Under april finns det möjlighet att söka pengar ur vård- och omsorgsnämndens fonder. Fonderna vänder sig personer som är sjuka, äldre eller har en funktionsnedsättning.

För att kunna få bidrag måste du vara skriven i Katrineholms kommun och uppfylla fondens ändamål.

På sidan om fondmedel finns beskrivning av fondernas ändamål och mer information.

Du ansöker på särskild ansökningsblankett senast den 30 april 2023.

Frågor besvaras av Mona Kjellström telefon 0150-578 14.