/

Publicerad:

Fortsatt högt betyg för Katrineholm i kundundersökning

Under 2022 genomfördes för tionde gången en Nöjd-Kund-Index (NKI) undersökning bland företag i Katrineholm och som varit i kontakt med Katrineholms kommun. Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag. I år landar Katrineholms kommuns NKI på 77.

Porträttbild på Magnus Runesson
Foto: Stina Järperud

Resultat

Katrineholms kommuns NKI landar i år på totalt 77, vilket innebär en ökning från förra årets mätning (75).  Det klassas som ett högt betyg och vi placerar oss på plats 60 i kommunrankingen. Svarsfrekvensen var 46 % vilket motsvarar totalt 152 svar.

I år utmärker sig områdena miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll som båda höjt sig och fortsätter hålla ett högt betyg. Samtidigt ökar bygglov ytterligare och placerar sig på plats 17 i Sverige och med ett högsta NKI på 81. Det är dessutom allt fler kommuner som får riktigt höga betyg inom de tre obligatoriska myndighetsområdena bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll och Katrineholm finns med bland dessa högt rankade 23 kommuner. 

Vi är stabila och förbättrar vår service och myndighetsutövning för varje år. Även årets mätning är ett kvitto på att vi är på rätt väg tack vare våra duktiga handläggare och inspektörer. NKI-mätningen sporrar oss och vi börjar genast fundera på vad vi kan förbättra framöver, säger Magnus Runesson, samhällsbyggnads- och näringslivschef på Katrineholms kommun.

Bakgrund

Resultatet i NKI-undersökningen för Katrineholms kommun gäller avslutade företagsärenden inom fem myndighetsområden under 2022:

  1. Bygglov
  2. Markupplåtelse
  3. Serveringstillstånd
  4. Miljö- och hälsoskydd
  5. Livsmedelskontroll

Inom dessa områden har företagen fått bedöma kommunens service utifrån sex olika faktorer; bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

NKI sammanställning 2016-2022

NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt.

NKI sammanställning 2016-2022:

201620172018201920202021


2022


Bygglov715585-7280


81


Mark-
upplåtelse798470-84-


76


Serverings-


tillstånd78778184--


80


Miljö- och
hälsoskydd675759647373


76


Livsmedels-


kontroll807477657672


76


Totalt NKI746972707575


77

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.