/

Publicerad:

Anhörigdagar - få stöd och verktyg

För dig som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol, droger och spel om pengar erbjuder Katrineholms kommun ett anhörigprogram. Du kan vara make/maka, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän eller arbetskamrat.

Det räknas med att det runt varje person som är beroende finns fyra till fem personer som får sin livskvalitet försämrad. Ibland kan en förändrad attityd hos närstående få den beroende att ta emot hjälp. Men DU har rätt att få hjälp för din egen skull, även om den som är beroende inte söker hjälp eller inte finns kvar i din närhet.

Programmet bygger på erfarenheter från Al-Anon (Alcoholic Anonymous Family groups), KBT (kognitiv beteendeterapi) samt kommunikationsfärdigheter genom CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Syftet är att du som anhörig/närstående, genom kunskap från föreläsningar och i samtal med andra i samma situation, ska få ökad insikt om hur du kan förbättra din livssituation och ditt förhållande till den som är beroende.

De ämnen som kommer diskuteras är bland annat:
• symtom på medberoende
• sjukdomsbegreppet
• hur drickandet, drogandet och spelandet påverkar familjen
• vad vi är maktlösa inför och vad vi faktiskt kan förändra
• att sätta gränser
• kommunikation
• vår framtid med större välbefinnande

Programmet är kostnadsfritt för dig som bor i Katrineholm och Vingåker.

Programtillfällen:
fredag 26 maj, klockan 17–20
lördag 27 maj, klockan 09-cirka 16
söndag 28 maj, klockan 09-cirka 16

Plats: Mercurs lokaler på Friggagatan 5, Katrineholm.

Om du vill delta i anhörigprogrammet eller har ytterligare frågor, kontakta Jessica Carlson senast 22 maj 2023:

Jessica Carlson, alkohol och drogterapeut samt anhörigterapeut
E-post : jessica.carlson@katrineholm.se
Mobil: 0722-47 45 57