/

Publicerad:

Åtgärder kvarstår enligt IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anser att vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm inte åtgärdat bristerna som uppmärksammades vid IVOs tillsyn under pandemin 2020 - 2021.

- Granskningen av IVO uppmärksammade oss på brister som jag välkomnar. Det gör att vi kan förbereda oss och bli ännu bättre på att klara vårt uppdrag men också att vara mer förberedda i framtiden att klara extremsituationer, säger Anna-Lena Ramstedt chef vård- och omsorgsförvaltningen.

IVO genomförde under pandemin nationella granskningar inom äldreomsorgen. Myndigheten har sedan fördjupat tillsynen och följde under 2022 - 2023 upp sina tidigare tillsynsinsatser, för att se om bristerna åtgärdats. Enligt IVO har vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm inte lyckats fullt ut med att åtgärda bristerna.

- Vi har tagit fram bra åtgärder och handlingsplaner men enligt IVOs senaste tillsyn har det inte varit tillräckligt. Det ser jag mycket allvarligt på därför har vi omgående inlett arbetet för att ta fram en plan med åtgärder.

Förvaltningen har till mitten av maj på sig att lämna förslag på åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Områden som granskats

  • Kompetensen vid medicinska bedömningar
  • Dokumentation
  • Läkemedelshantering
  • Vård i livets slutskede