/

Publicerad:

Katrineholm och polisen undertecknar samverkansavtal

Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande och Johan Karlsson lokalpolisområdeschef har undertecknat ett rykande färskt samverkansavtal som gäller för perioden 2023–2026. Barn och unga är målgruppen.

Johan Söderberg och Johan Karlsson gör gemensam sak för att bekämpa våld och droger bland barn och unga.

Johan Söderberg och Johan Karlsson gör gemensam sak för att bekämpa våld och droger bland barn och unga.

I samverkansavtalet är våld och droghantering som skapar otrygga platser fokusområde, där barn och unga är målgruppen.

- Genom att arbeta med att stärka skyddsfaktorer såsom positiv skolanknytning och prestation, psykisk hälsa, goda familjerelationer, positiva umgängen och aktiviteter kan ett effektivt och framgångsrikt preventionsarbete uppnås. Förutom fokusområdet samverkar vi naturligtvis redan i en rad andra frågor, säger Johan Söderberg.

Kontakt