/

Publicerad:

Besök på våra äldreboenden

De stora helgerna närmar sig och många kommer då att umgås mer än vanligt med släkt och vänner. Just nu är det en hög smittspridning i samhället av bland annat covid-19. För att minska smittspridningen vädjar vi besökare att avstå besök på avdelningar där covid-smitta pågår.

- Just nu är ökar smittspridningen av covid-19 i samhället. Dessutom sprids säsongsinfluensa, vinterkräksjuka och RS-virus har också ökat den senaste tiden. Därför vill jag vädja alla besökande till våra boenden att kontakta avdelningen de vill besöka för att få en aktuell lägesbild av smittspridningen.

- Är det smitta på avdelningen är vår önskan att man avvaktar med besöket, säger Anna-Lena Ramstedt, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen.

När du besöker äldreomsorgen i Katrineholm vill vi att du:

- Är frisk och symtomfri

- Tvättar händerna med tvål och vatten samt spritar händerna, både innan och efter besöket

- Använder munskydd

- Hålla avstånd till andra boenden

- Besök sker i boendes lägenhet eller annan anvisad plats


Region Sörmland rekommenderar att allmänheten följer de råd som finns för att begränsa smitta och påminner om vaccination.

Luftvägsinfektioner såsom Covid-19, influensa och RS-virus ökar i Sörmland - Region Sörmland (regionsormland.se) Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till våra äldreboenden