/

Publicerad:

Lokala företag har utvecklats med Viadidakt stora kompetensprojekt

Kompetens inför framtiden är ett ESF-finansierat kompetensprojekt som ägs av Viadidakt. Projektet startade i juni 2020 och avslutas nu i december 2022. Målet har varit att ge framförallt industriföretag i Katrineholm och Vingåker möjlighet att kompetensutveckla sin personal under Coronapandemin.

Slutkonferens på Djulö

Den 5 december samlades lokala företagare, projektets styrgrupp och utbildningsanordnare på Stora Djulö i Katrineholm, för att ta del av resultaten av projektet. Projektledaren Malin Hellmér från Viadidakt och utvärderaren Joakim Tranquist från Tranquist utvärdering berättade om projektet, visade en film och ledde diskussionen.

Företagen är generellt mycket nöjda med de utbildningsinsatser de tagit del av och anser att de fyllt på med kompetens bland sina medarbetare. Tjugo företag har deltagit i projektet och tillsammans utbildat 320 anställda för cirka tre miljoner kronor som finansierats av Europeiska socialfonden.

På eftermiddagen, efter en gemensam lunch, genomfördes projektets sista styrgruppsmöte då styrgruppen godkände projektets slutrapport.

Video: Träffa företagare och projektledaren

Syftet med projektet

Kompetens inför framtiden är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig främst till industriföretag i Katrineholm och Vingåker. Projektet startade i juni 2020 och sträcker sig till december 2022. Syftet är att stärka kvinnors och mäns konkurrenskraft på arbetsmarknaden samt ge företagen den kompetens som är nödvändig i en tid av förändringar. Projektet har fem olika spår för kompetensutveckling:

  • Korta praktiska kurser
  • Teoretiska företagsanpassade kurser
  • Insatser mot Industri 4.0
  • Utbildningar mot branscher med rekryteringsbehov
  • Företagsutveckling
  •  

Bilder från slutkonferensen på Djulö herrgård 5 december

Finansiering

Projektet Kompetens inför framtiden finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och ägs av Viadidakt.

 

Kontakt

Malin Hellmér
Projektledare & samordnare Campus Viadidakt
Mejl: malin.hellmer@viadidakt.se
Telefon: 0150-569 45
Besök: Bievägen 1B, Katrineholm Länk till annan webbplats.