/

Publicerad:

Så här sparar vi el och energi

Energieffektiviseringar är en högaktuell fråga som vi diskuterar i kommunen just nu. Vi vill dra vårt strå till stacken och solidariskt vara med och minska elförbrukningen i Sverige. Det mesta av julbelysningen kommer lysa. Ingen gatubelysning släcks. Däremot intensifierar vi arbetet med KFAB och KIAB för att tillsammans ta fram smarta, effektiva och långsiktiga el- och energibesparingar.

Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande, Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande och Therese Larsson representant från Citysamverkan. Symboliskt åker de upp i en korglift med årets julbelysning. Katrineholms kommun och Citysamverkan är båda överens om att det mesta av julbelysningen ska upp även i år. Och självklart har de energisnåla LED-lampor.

Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande, Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande och Therese Larsson representant från Citysamverkan. Symboliskt åker de upp i en korglift med årets julbelysning. Katrineholms kommun och Citysamverkan är båda överens om att det mesta av julbelysningen ska upp även i år. Och självklart har de energisnåla LED-lampor.

För oss är trygghet viktigt. Med ljus motverkar vi känslan av otrygghet, vi motverkar skadegörelse. Med ljus värnar vi om spontanidrott vid våra utegym och multiarenor. Därför kommer det mesta av julbelysningen att sättas upp i Katrineholm. I våra kransorter kommer julbelysningen upp som vanligt. Ingen gatubelysning kommer att släckas inte heller belysning vid våra spontanidrottsanläggningar.

Vi har i många år arbetat löpande med energieffektiviseringar av olika slag i kommunens verksamheter, såsom byte av gatubelysning till LED-lampor och uppvärmningssystem av våra anläggningar. Det här arbetet har intensifierats och vi arbetar idag tillsammans med KFAB och KIAB för att tillsammans ta fram smarta, effektiva och långsiktiga el- och energibesparingar.

Men det finns besparingar även i vår vardag. Enkla saker som vi alla kan bidra med. Exempelvis att släcka lampan när vi lämnar rummet, byta ut glödlampor mot LED-lampor.

Har du ett tips på hur vi kan spara el eller energi?

Använd appen felanmälan Katrineholm som du hittar i appbutiken.
Eller surfa in på katrineholm.se/felanmalan.
I appen hittar rubriken ” Hjälp oss att spara el” – där kan du ge oss spartips.

Genom att spara på el och energi arbetar vi mot följande mål i agenda2030:

· Hållbara samhällen

· Bekämpa klimatförändringarna

Mer information om kommunens arbete med Agenda 2030

Fler elspartips finns på Energimyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt