/

Publicerad:

Ai kameror i Katrineholm

En ny och smart kameratyp kommer förstärka tryggheten i centrala Katrineholm. Kameran larmar automatiskt vid avvikande situationer. Den kan också agera avskräckande med ljud och ljuslarm samt med röstmeddelande.

Christer Sundqvist, Johan Söderberg och Tobias Plantin kikar på den nya trygghetskameran. Till det yttre är det en vanlig kamera. Men den är laddad med Ai mjukvara.

Christer Sundqvist, Johan Söderberg och Tobias Plantin kikar på den nya trygghetskameran. Till det yttre är det en vanlig kamera. Men den är laddad med Ai mjukvara. En mjukvara som efter hand lär sig att bedöma och hantera olika situationer.

Katrineholm får trygghetskameror på fyra nya plaster; centrum, Stadsparken, Sportcentrum samt småbåtshamnen vid Djulö. Det är en ny typ av Artificiell Intelligens (Ai) mjukvara i kameran. Ai är samlingsterm för datasystem som kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder.

- Katrineholms kommun har som mål i kommunplanen att det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i kommunen. Kameror är ett hjälpmedel att skapa trygghet. Den här nya Ai kameran lär sig vad som kan vara avvikande beteende. Kameran är kopplad till en larmcentral som tittar på och värderar situationen. Beroende på händelse larmar sen larmcentralen ut rätt resurser till platsen. Det kan vara någon som ramlat och behöver hjälp men det kan också var en hotfull situation, berättar Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Allt eftersom kamerorna lär sig miljön och vad som är ”normalt” på den platsen kan den själv agera snabbt på ”onormala” händelser. Kamerorna kan då aktivera avskräckande ljud, ljus för att eventuellt förhindra exempelvis skadegörelse. Det finns även möjlighet till talade meddelanden, berättar Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande.

- Att skapa trygghet är ett ansvar som vi alla har. Idag är vi många som hjälps åt; fastighetsföretag, räddningstjänsten, föreningar som exempelvis Miranda. I det förebyggande arbetet är det viktigt att vi är fler aktörer som tillsammans jobbar med dessa frågor. Vi är ändå ganska förskonade här i Katrineholm, vi har inga brottsutsatta områden och inga storstadsproblem, säger Johan Söderberg.

Med den här insatsen bidrar vi till följande mål i agenda2030:

  • Mål 5: Jämställdhet
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på agenda2030-sidan.

Mål 5, 10 och 16 i agenda2030

Kontakt