/

Publicerad:

Geoteknisk undersökning av marken inför anläggandet av våtmark

Om du promenerat Djulörundan de senaste dagarna kanske du sett en stor gul maskin ute på åkern och funderat på vad den gör där.

En gul maskin ute på åkern borrar sig ner i marken och gör prover. Framför står Markus Mellstrand och berättar om dammanra som planeras att anläggas. 

Jo! Den gör en geoteknisk undersökning av marken, inför anläggningen av Djulö våtmark.

”Den borrar sig ner i marken och tar upp prover. Då vet vi redan innan vi börjar gräva om vi behöver förstärka marken”, berättar Markus Mellstrand, projektledare infrastruktur vid samhällsbyggnadsförvaltningen.

"Markundersökningen görs för att vi ska kunna projektera fram bra lösningar på dammar och våtmarksytor. Lera är bra i botten på en damm, medan silt fungerar sämre och sköljs bort. Vi gör ordentliga undersökningar så vi inte stöter på några överraskningar."

Pinnar ute på åkern visar de ställen som undersökts, och där dammarna är planerade att ligga.

 Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Med det här projektet är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi till att uppnå följande mål:

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna Länk till annan webbplats.
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald Länk till annan webbplats.

Agenda 2030 o mål 13 och mål 15.