/

Publicerad:

Ungdomstorget flyttar till arbetsmarknadsenheten i Värmbol

Den här veckan påbörjas en flytt av Ungdomstorgets verksamhet från Friggagatan. Arbetsmarknadscoacherna och deltagarna kommer att få mer ändamålsenliga lokaler på arbetsmarknadsenheten i Värmbol. Ungdomstorget öppnar 19 oktober i de nya lokalerna med adress Dalvägen 13a.

Flytten av Ungdomstorget förväntas ge flera positiva effekter.

– I och med flytten ökar vi våra deltagares möjligheter att utvecklas. På Dalvägen har vi betydligt mer utrymme och här får Ungdomstorget möjlighet att samverka med övriga verksamheter i Värmbol – som kafé, snickeri, Överskottsmarknaden och Bytestorget, säger Pelle Norén, arbetsmarknadschef.

Att arbetsmarknadsenhetens personal samlas på en och samma plats underlättar också vid internt samarbete och vid utveckling av verksamheten.

– Här finns det bra kontor för våra arbetsmarknadscoacher, där de har möjlighet till enskilda samtal med deltagare. Vi har också möjlighet att samla grupper, säger Pelle Norén.

Deltagare inom projektet React EU Ung comeback och SIKTA unga kommer fortsatt att ha verksamhet på Friggagatan en tid framöver.

Vad är Ungdomstorget?

Viadidakts ungdomstorg är en ingång för ungdomar och unga vuxna från 16 till och med 24 år och som är utan arbete eller studier och bor i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

På Ungdomstorget kan ungdomar och unga vuxna få vägledning i frågor som gäller studier, yrkesval, praktik, jobb och framtid. Här finns coacher och studie- och yrkesvägledare. Vi erbjuder motivationshöjande orienteringskurser, information och praktik.

Föräldrar till ungdomar och unga vuxna till och med 24 år kan också vända sig till ungdomstorget för att få tips och råd.