/

Publicerad:

Viadidakts avtal med Vingåker sägs upp och verksamheten flyttas till andra nämnder

Den politiska majoriteten i Katrineholms kommun, Socialdemokraterna och Moderaterna, gick på tisdagkvällen ut med ett pressmeddelande. De vill flytta Viadidakts verksamhet till socialnämnden och bildningsnämnden och därmed säga upp avtalet med Vingåker.

Uppdaterad 30 september 2022

Viadidakts verksamheter övergår i egen regi

Majoriteten i Katrineholm (Socialdemokraterna och Moderaterna) har beslutat att bedriva verksamheterna inom Viadidakts verksamhetsområde i egen regi. Det innebär att avtalet med Vingåkers kommun sägs upp. Uppsägningstiden är 24 månader men kommunerna kan komma överens om kortare uppsägningstid.

Arbetsmarknadsverksamheten kommer att flyttas över till socialnämnden och utbildningsverksamheten flyttas till en ny nämnd för vuxenutbildning och gymnasium.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg och vice ordförande Christer Sundqvist har gett kommundirektör Sari Eriksson i uppdrag att påbörja planeringen för hur övergången till egen regi ska genomföras på bästa sätt för våra medarbetare, elever och deltagare.

Besluten fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Johan Söderberg (S) uppger att de har sikte på att fatta beslut på nästa kommunstyrelsesammanträde den 26 oktober. Först efter det kan avtalet med Vingåker sägas upp. För att lägga ned en nämnd krävs också ett beslut i kommunfullmäktige, efter beslutet i kommunstyrelsen.

Hur lång tid Viadidakt finns kvar i nuvarande form beror på hur Vingåkerspolitikerna ställer sig till den tvååriga uppsägningstiden.

– Vi vill att det ska bli en bra process. Det får gärna gå snabbare, men inte snabbare än att vi hinner hantera alla frågor som behöver hanteras. Det är flera förvaltningar som behöver ställa om, säger Johan Söderberg (S).

Vad händer med eleverna på Viadidakt?

– Komvuxelever bosatta i Katrineholm påverkas inte av att verksamheterna flyttas från Viadidakt till bildningsförvaltningen. Vad som händer med elever bosatta i Vingåker efter att avtalet med Vingåkers kommun sägs upp är ännu oklart. Tillsammans med Vingåker kommer vi kommer att arbeta för att hitta en bra lösning där vi också i god tid informerar eleverna om eventuella förändringar, säger Sara Alexandersson, förvaltningschef på Viadidakt.

Pressmeddelandet i sin helhet:

Viadidakt upphör men verksamheten fortsätter

Viadidakt upphör men dess verksamhet fortsätter och delas mellan socialnämnden och bildningsnämnden.

Den styrande majoriteten Socialdemokraterna och Moderaterna, i Katrineholm har i förhandlingarna efter valet kommit överens om att avsluta Viadidakts nuvarande organisationsform. Viadidakt kommer att upphöra och dess verksamhet delas mellan socialnämnden och bildningsnämnden. Arbetsmarknadsfrågorna flyttas till socialnämnden och vuxenutbildningen placeras hos bildningsnämnden.

Det första steget blir att säga upp avtalet med Vingåker. Uppsägningstiden för avtalet löper på två år, men avslutet kan komma att gå fortare.

– Genom denna uppdelning är målsättningen att det blir ännu högre kvalitet och bättre måluppfyllelse i verksamheterna. Vi ser en hel del samordningsvinster med uppdelningen. Det blir också ett tydligare gemensamt ansvar då arbetsmarknadsfrågorna hamnar närmare de frågor som socialnämnden ansvarar för, säger Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande.

– Vuxenutbildningen kommer bildningsnämnden att ansvara för. Inriktningen i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna är att bildningsnämnden delas i två nämnder, där den ena kommer att ansvara för förskola och grundskola och den andra för gymnasiet och vuxenutbildningen säger, Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.