/

Publicerad:

Beslut i korthet

En kort sammanfattning från bildningsnämndens senaste sammanträde.

Tisdagen den 20 september höll bildningsnämnden sitt första sammanträde efter sommaren. Där togs bland annat följande upp:

  • Delårsbokslutet visar att vi står inför vissa utmaningar, som att vi just nu har ett minskande barn- och elevantal i kommunen och att vi behöver fler behörig personal framför allt inom förskolan och fritidshemmen. Bokslutet visade också mer positiva delar, som att resultatet i gymnasieskolan för yrkesprogrammen visar på högst andel elever med examen på fem år och för första gången genom tiderna når elever på två yrkesprogram samtidigt examen till 100%.
  • Tre särskilda uppdrag återrapporterades: samverkan med andra nämnder i frågor som rör barn med särskilda behov, en effektivisering av kostverksamheten samt att det nu öppnats en fritidsgård i Valla.

På vår webbsida om bildningsnämndens möten, kallelser och protokoll Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om detta sammanträde.