/

Publicerad:

Maria Friberg och Peter Stridsberg skapar konsten på fasaden till Stensättersskolans idrottshall

Våren 2022 utlystes en urvalsupphandling för en konstnärlig gestaltning i den nya skolan Stensättersskolan. En konstsakkunnig jury har beslutat om genomförande av Maria Friberg och Peter Stridsbergs skissförslag med titeln Blicka. Konstverket kommer invigas hösten 2023.

En mörkgrå fasad med olika färgglada former.

Skissförslag på konstverket "Blicka".

Hösten 2022 invigdes Stensättersskolan. Platsen för den konstnärliga gestaltningen är skolans idrottshallsfasad. Gestaltningen ska placeras på fasaden in mot skolan på nordöstra sidan. Ytan är gjord i lackad svart plåt. Framför fasaden finns en scen och sittplatser som används till högtider, avslutningar, olika evenemang och aktiviteter.

För det här uppdraget sökte vi konstnärer som vill arbeta medskapande med eleverna på skolan. Inför utlysningen fick en referensgrupp av elever ta fram värdeord till uppdraget. Värdeorden blev: trygghet, jämlikhet, kärlek och vi lär för livet.

Om konsverket

Konstnärerna Maria Friberg och Peter Stridsberg kommer att arbetat med härliga färger och stora former för att aktivera hela ytan som vetter mot skolgården. Med runda former som leker med huskroppens raka rektangulära form vill konstnärerna skapa en tydlig identitet för verksamheten och platsen. Den konstnärliga ambitionen har varit att skapa ett konstverk som förstärker skolans kreativa lärande och som väcker nyfikenhet. Gestaltningen bidrar med humor och överraskningsmoment i sin skala och färger. Barnen ska vara med i processen när färgerna väljs ut.

Ur juryns motivering

Konstnärerna kommer med sin gestaltning förändra byggnaden strama utförande genom mjuka lekfulla former som får ta plats och skapa en stark identitet för platsen. Fasaden kommer att användas som en målarduk. Eleverna får vara delaktiga i val av färg och form och får vara med i hela resan till färdigt konstverk. Materialvalet är beprövat och hållbart utifrån konstverkets placering på fasaden.

Om konstnärerna

Maria Friberg är född 1966 i Malmö och bor och verkar i Stockholm. Maria är bland annat utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I sitt arbete utgår
från teman som identitet, makt, maskulinitet och människans förhållande till naturen.

Peter Stridsberg född 1994 i Göteborg och bor och verkar i Umeå. Han har en masterexamen vid Konsthögskolan i Umeå. I sitt arbete återkommer förändringens betydelse för att synliggöra intryck och reflektioner från vår tid men också vår historia.

Maria och Peter har gjort flera enskilda projekt, konstnärliga gestaltningar och utställningar samt två gestaltningar tillsammans i Gävle och Norrköping.

Konstnärerna sitter utomhus och arbetar med ett skissförslag.

Konstnärerna arbetar med sitt skissförslag.

Processen för konstinköpet är urvalsuppphandlingen har skett enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Denna lag gäller all kommunal upphandling, även av konstverk för offentlig miljö.


Det konstnärliga gestaltningsuppdraget utlystes i form av en urvalsupphandling våren 2022 på konstpool.se. Av de 60 konstnärer som anmälde sitt intresse valde en konstsakkunnig jury två konstnärer för skissuppdrag. Juryn valde konstnärerna utifrån referensmaterial som konstnärerna själva lämnat in i sin anmälan. Juryn bedömde och viktade materialet utifrån uppdragets krav och kriterier.

I nästa steg presenterades de två skissförslagen för juryn. Skisserna bedömdes och viktades utifrån konstprogram och uppsatta riterier. Slutligen valde juryn ett skissförslag till vinnare av urvalsupphandlingen.
Juryn består av konstintendent på kulturförvaltningen, rektor på Stensättersskolan, fastighetschef på KFAB, ordförande i kulturnämnden samt tre konstnärer.

Det konstnärliga gestaltningsuppdragets genomförandebudget är 590 000 kronor. I genomförandebudget ingår bland annat material-, produktions- och monteringskostnad samt konstnärens arvode. Budgeten kommer från investeringsmedel för kommunens byggnation av ny skola utifrån enprocentsregeln.


 

Kontakt

Konstsamordnare – offentlig konst och samling

Sofia Lycke

Telefon: 0150-569 77