/

Publicerad:

Munskydd vid vårdnära arbete

Med anledning av ökande smittspridning av Sars-CoV-2 virus som orsakar covid-19 infektion införs användning av munskydd vid vårdnära arbete (inom 2 meter) inom vård och omsorg som ”source control”.

Syftet är att skydda boende/patient/brukare mot smitta från symtomfri personal. Införandet av munskydd sker inom verksamheter/enheter som särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård.

Även munskyddsanvändning sker vid känd smitta av covid-19 för personal under sitt arbetspass i rum/lokaler där andra personer är närvarande inom samma verksamheter/enheter.

Ska du besöka något av våra särskilda boenden får du information på plats om vad som gäller för dig som besökare. Munskydd rekommenderas för besökare över 16 år.