/

Publicerad:

Är du flykting från Ukraina och har löst eget boende (EBO) här i Katrineholm?

Nu kan vi hjälpa dig som ordnat eget boende (EBO) men som av någon anledning behöver ett annat boende. Hör av dig till oss innan fredag.

Katrineholms kommun har tecknat ett avtal med Migrationsverket. Avtalet ger kommunen möjlighet att hjälpa personer som ordnat sitt boende själva i Katrineholm, men av olika skäl inte kan bo kvar. Detta måste ske innan 1 juli. Detta avtal gäller personer som omfattas av massflyktingdirektivet.

Från och med 1 juli träder en ny lag i kraft som ska bidra till en jämnare fördelning av flyktingar i landet. Det betyder att varje kommun får ett antal anvisningar som kommunen ska ansvara för. Anvisningen till Katrineholm omfattar 52 personer från Ukraina.

Kontakta oss så försöker vi hjälpa dig. Du behöver ha ett DOS-nummer för att vi ska kunna skicka in en ansökan till Migrationsverket som sedan tar beslutet om du blir anvisad till Katrineholm.

Kontakta oss:
Andreas Harrsjö, enhetschef
0150-882 14

Sari Eriksson, kommundirektör
0150-570 85