/

Publicerad:

Katrineholm får tre nya bygdevägar

I sommar inför vi bygdeväg på Djulökvarnsvägen, Kyrkogårdsvägen och Sköldingevägen (gamla vägen mellan Valla och Sköldinge).

En bygdeväg är en väg där hastigheten är låg. Vägen består av en smal körbana i mitten och har två breda vägrenar. Dessutom målas och skyltas vägen så att det blir tydligare för alla trafikanter att de måste samsas om utrymmet och ta hänsyn till varandra. Syftet med en bygdeväg är att ge fotgängare och cyklister en tydligare och bättre trafikmiljö.

Det här gäller på en bygdeväg

  • En bygdeväg består av en dubbelriktad körbana i mitten, så smal att två bilar inte kan mötas på den, och en vägren på varje sida.
  • Vägrenen är bredare än vanligt så att de oskyddade trafikanterna har en tydligare plats.
  • Vägrenen ska användas av gående, cyklister, mopedister och ryttare.
  • Du som cyklar gör det på höger sida och du som går gör det på vänster sida, på vägrenen.
  • Vid ett bilmöte får bilarna använda vägrenarna tillfälligt om det kan ske utan fara.

Tidplan

Djulökvarnsvägen, Kyrkogårdsvägen och Sköldingevägen kommer att målas om till bygdeväg under sommaren 2022.

Så här påverkas trafiken

Trafiken eller framkomligheten kommer inte att påverkas då detta är en enklare åtgärd i form av målning i asfalten.

Mer information och kontakt

Markus Karlsson, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).