/

Publicerad:

Djulö camping moderniseras

Nytt strandcafé och reception är det första steget i Djulö campings modernisering och ansiktslyftning.

Fredrik Ahlman (M), Johan Söderberg (S) och Anneli Hedberg (S) granskar förslaget på ansiktslyftning över Djulö camping.

Fredrik Ahlman (M), Johan Söderberg (S) och Anneli Hedberg (S) granskar förslaget på ansiktslyftningen över Djulö camping.

Kommunfullmäktige i Katrineholm initierade en utredning kring hur man kan utveckla rekreationsområdet Djulö och i synnerhet Djulö camping i Katrineholm. Idag presenterades utredningen och framtidsplanerna för Djulö camping.

- I kommunplanen finns beskrivet att förutsättningar för friluftsliv är positivt för såväl folkhälsa som miljö och landsbygdsutveckling och att tillgången och tillgängligheten till natur för friluftsliv ska förbättras. Att utveckla Djulö är en viktig del i detta arbete, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Planen är att i ett första steg ska nytt strandcafé som även rymmer en ny reception byggas. Den kommer också vridas upp och bli en mer naturlig entré till campingen och badet, säger Anneli Hedberg (S) ordförande för service och tekniknämnden.

Strandcafét med reception har i förslaget byggstart hösten 2023 och ska stå färdigt våren 2024.

Torsdag den 23 juni ska utredningen och dess moderniseringsförslag över Djulö camping att presenteras för service och tekniknämnden för beslut. Vid beslutet kommer ärendet gå vidare till budgetberedningen där även ett medskick till kommunstyrelsen finns att en ny detaljplan för Djulöområdet bör tas fram.

Skissförslag över Djulö camping. Det nya strandcaféet och receptionen är markerad med röd pil.

Skissförslag över Djulö camping. Det nya strandcaféet och receptionen är markerad med röd pil.

I utredningen finns flera förslag som i framtiden kan bli verklighet. Bland annat:

  • 8 nya stugor
  • Fast fiber i campingområdet (idag finns fritt WiFi)
  • Utökat campingområde – fler platser
  • Ny servicebyggnad och personalutrymmen

Kontakt