/

Publicerad:

Nu förbättrar vi trafiksäkerheten vid Nyhemsskolan

Nu trafiksäkrar vi passager på Stenbrottsvägen och Bokvägen och skapar en säkrare trafikmiljö för barn som är på väg till och från Nyhemsskolan.

Foto: Josefine Karlsson

Det här gör vi

Vi sänker kantsten och ställer ut trafiköar på strategiska platser för att tydliggöra var passagerna finns för barnen. Att sänka kantsten innebär att vi anpassar nivån på kantsten till körbanan så det är lättare att sig upp och ner från gång- och cykelbanan. Målet är att samtliga dessa åtgärder även ska få ned hastigheten på passerande fordon.

Tidplan: arbetet startar den 2 juni och beräknas vara färdigt vecka 23.
Kontakt:
Markus Karlsson, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer inte att påverkas av arbetet.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.