/

Publicerad:

Fortsatt bra företagsklimat i Katrineholm

Varje år gör Svenskt Näringsliv en enkätundersökning av kommunernas företagsklimat. I år (2022) får Katrineholm ett samlat omdöme på 3,9 vilket gör Katrineholm till länets näst bästa kommun tillsammans med Strängnäs. Rikssnittet i landet är 3,4.

Sammanfattande omdöme på företagsklimatet

Den viktigaste frågan i enkäten är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Katrineholms kommun. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i Katrineholm. Betyget på 3,9 innebär en liten ökning från fjolårets 3,8. Totalt sett har Katrineholm ett fortsatt bra betyg och ligger över rikssnittet.

– Det är kul att se att vi fortsatt når goda omdömen från våra lokala företagare, och att vi tagit steg framåt inom flera områden. Särskilt roligt är att det är tydligt att vår stora satsning på fiberbaserat bredband i hela kommunen får genomslag även i företagarnas bedömning. Vi behöver fortsätta vår strävan att ha god dialog med det lokala näringslivet, och en god servicenivå. Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att växa och utvecklas som kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg.

– Vi har tagit små förbättringssteg i vissa frågor samtidigt som vi behöver göra mer i andra frågor. Genom ökat samarbete inom vår egen organisation men också med våra samarbetsaktörer är jag övertygad om att vi kan göra mer och nå vårt uppsatta mål på 4,0. Vi vill ha det bästa möjliga företagsklimatet här i Katrineholms kommun och det kan vi bara nå om vi utvecklas tillsammans, säger Carina Lloyd, näringslivsutvecklare i Katrineholms kommun.

Tabell som visar hur Katrineholms kommun ligger kvar på en nivå över rikssnittet. Vilket man snart gjort i tio år.

Katrineholm ligger kvar på en nivå över rikssnittet.