/

Publicerad:

Katrineholm inför visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i Katrineholms kommuns verksamheter. Nu införs en visselblåsarfunktion som är till för anställda, upphandlad verksamhet och andra inom kommunens verksamheter.

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Katrineholms kommun.

Visselblåsarfunktionen är till för anställda, upphandlad verksamhet och andra inom kommunens verksamheter.

Är du privatperson och har synpunkter på kommunens verksamheter är du välkommen att använda våran tjänst för förslag, synpunkter & felanmälan.