/

Publicerad:

Positiva provresultat från Sveatunneln

Nu har det första resultatet från provtagningen av sedimentet i Sveaplanstunneln kommit. Resultatet visar lägre nivåerna av PFAS och tungmetaller än väntat.

En dykare i Sveatunneln som tittar upp genom en tunnel.

En av dykarna som hjälper till med provtagningen i Sveatunneln. Foto: Geza Simon

I mars 2022 gick startskottet för det viktiga projektet med att klimatanpassa vår dagvattenhantering och skapa ett våtmarksområde vid Djulö i Katrineholm. Länk till annan webbplats. En del i arbetet har varit att genomföra tunnelundersökningar Länk till annan webbplats. i dagvattentunneln mellan Sveaparken vid Kullbergska sjukhuset och Djulö gärde och att ta prover på sedimentet i tunneln. Proverna har tagits med hjälp av Yrkesdykarna från Norrköping.

- Proverna visar att sedimentet innehåller låga halter av PFAS, tungmetaller och oljor, lägre nivåer än vad vi förväntat oss, vilket är positivt. Nu kommer vi att arbeta vidare med en plan för hur vi ska rensa samt återställa kapaciteten i tunneln så att den klarar av framtida regnoväder, vi kommer även att fortsätta att ta fler prover i och med att vi rensar i tunneln, säger miljöstrateg Linda Aldebert.

Kontakt

Linda Aldebert
Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Markus Karlsson
Projektledare Infrastruktur
Mejl: markus.karlsson@katrineholm.se
Telefon: 0150-577 81, 0150-570 00 (växel)

Jonas Törnvall
Projektsamordnare Sörmland Vatten
Mejl: jonas.tornvall@sormlandvatten.se
Telefon: 0150-36 18 33, 0150-800 100 (växel)