/

Publicerad:

Alejandro Montero Bravo skapar konsten inne i Järvenskolan

Hösten 2021 utlystes en urvalsupphandling för en ny konstnärlig gestaltning i den nya högstadieskolan Järven. En konstsakkunnig jury har beslutat om genomförande av Alejandro Montero Bravos vinnande skissförslag med titeln Nyanser av oss. Konstverket kommer att invigas hösten 2022.

Skiss av konstverket i Järvenskolan.

Skiss av konstverket "Nyanser av oss".

En utbyggnad av högstadieskolan Tallås sker just nu och till höstterminen kommer den övergå i en ny högstadieskola Järven som kommer att rymma 1 300 elever. Elever i årskurs 7-9 kommer delvis att dela lokaler med grundsärskolan för att flera grundsärskoleelever ska kunna arbeta integrerat i den vanliga skolan.

Platsen för den konstnärliga gestaltningen inomhus är i anslutning till ett glasschakt mellan den befintliga skolan Tallåsskolan och Järvenskolan som är fyra plan högt.

Alejandro Montero Bravo har med Nyanser av oss skapat en installation som berättar om en förvandling. Detta för att symbolisera både den förvandling Katrineholm genomgår, men också för att prata om den personliga resa vi gör inom oss själva och tillsammans i livet. Hur tonåren är en stor del av vår personliga utveckling och hur både barn och vuxna influerar varandra i en skolmiljö. Konstverket är abstrakt och det låter färger och ljus väcka känslor och egna referensramar till konsten. Verket kan läsas som en installation som påminner oss om hur det man ser inte alltid visar en helnyanserad bild, utan att vi alla består av flera olika nyanser som möts och bildar en helhet. Men samtidigt kan det också läsas som den process som startas när vi möter varandra och hur vi tillsammans kan skapa något nytt - en kombination av våra nyanser.

Ur juryns motivering

”Alejandro Montero Bravos har gjort en storslagen gestaltning som binder ihop den gamla skolan med den nya genom ett dynamiskt verk som uttnyttjar rumsligheten i glasgångens alla våningsplan.

Konstverket är uppbyggt av textila element och led-belysning och är abstrakt ritande i sitt uttryck vilket skapar variation och värme. Den bärande tanken är om förvandling och inkludering.”

Om konstnären

Alejandro Montero Bravo är född 1989 i Norrköping och bor nu och verkar i Stockholm. Alejandro har en masterexamen på Konstfack i Stockholm 2018 och har gjort flera konstnärliga gestaltningar. Bland annat i Växjö Kommun och Södersjukhuset i Stockholm.

Skiss av konstverket i matsalen i Järvenskolan

Skiss av konstverket "Nyanser av oss".

Frågor och svar

Processen för konstinköpet är urvalsuppphandlingen har skett enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Denna lag gäller all kommunal upphandling, även av konstverk för offentlig miljö.

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget utlystes i form av en urvalsupphandling hösten 2021 på konstpool.se. Av de 99 konstnärer som anmälde sitt intresse valde en konstsakkunnig jury två konstnärer för skissuppdrag. Juryn valde konstnärerna utifrån referensmaterial som konstnärerna själva lämnat in i sin anmälan. Juryn bedömde och viktade materialet utifrån uppdragets krav och kriterier.

I nästa steg presenterades de två skissförslagen för juryn. Skisserna bedömdes och viktades utifrån konstprogram och uppsatta riterier. Slutligen valde juryn ett skissförslag till vinnare av urvalsupphandlingen.

Juryn består av avdelningschef på kulturförvaltningen, rektor på Järvensskolan, fastighetschef på KFAB, ordförande i kulturnämnden samt tre konstnärer.

Det konstnärliga gestaltningsuppdragets genomförandebudget är 845 000 kronor. I genomförandebudget ingår bland annat material-, produktions- och monteringskostnad samt konstnärens arvode. Budgeten kommer från investeringsmedel för kommunens byggnation av ny högstadieskola utifrån enprocentsregeln.


 

Kontakt

Konstsamordnare – offentlig konst och samling

Sofia Lycke

Telefon: 0150-569 77