/

Publicerad:

Nordiska konstprojektet Form In Motion bjuder in till vernissage

På måndag den 7 mars klockan 18 är det vernissage för Form In Motion i Glasrummet på Kulturhuset Ängeln. Utställningen är resultatet av ett nordiskt konstprojekt där ungdomar och konstnärer från Katrineholms kommun samarbetat med Norge och Färöarna. Nu kommer utställningen visas parallellt och interaktivt mellan de tre samarbetsländerna.

En 3D-skrivare som skapar ett konstverk.

I projektet användes 3D-skrivare för att återskapa samarbetsländernas originalverk på ett nytt sätt.

Form In Motion startade 2021 och under konstprojektets gång har kommunikation, erfarenhetsutbyten och kreativitet varit viktiga ledord. Projektgrupperna i varje land har tillsammans skapat skulpturer som på något vis fångar platsen de befinner sig på. Resultaten har sedan med hjälp av olika 3D-tekniker skrivits ut och fraktats mellan länderna. På så sätt har konstverken fått en ny form och sammanhang på en annan plats. I utställningen får besökarna därmed ta del av både originalverk och 3D-utskrivna kopior av samarbetsländernas verk.

Gustav Person, projektledare för Form In Motion och konstintendent i Katrineholms kommun, har varit med under projektets gång och sett konstverken växa fram.

”Varje skulptur som skapats i projektet kan jämföras med en berättelse. För varje gång den återberättats har innehåll och formuleringar förändrats en aning. Språkliga betoningar har vässat men även förändrat berättelsen en aning beroende på vem som fört den vidare eller hur den har reproducerats. Vilken bakgrund, ålder, sysselsättning, geografisk plats eller kunskaper kring konst eller de 3D-tekniker som använts i projektet, har på olika vis format om den ursprungliga formen. Från och med att en idé om en skulptur börjar formuleras i ord har egentligen transformationen börjat. Vi har anpassat oss och det vi arbetat med utifrån alla skillnader vi har språkligt och kunskapsmässigt och det har också varit en styrka för att kunna föra formen vidare. Låta den vara i en rörelse med en liknade metod som historier har berättats och spridits från mun till mun. ” berättar Gustav Person.

Form In Motion är ett konstprojekt i samarbete med TransCultural Art Project i Oslo, Norge, samt Nordens Hus och Migrationsverket i Torshavn på Färöarna. Projektet har genomförts med stöd av Volt, Nordisk Kulturkontakt. Syftet med projektet är att skapa ett intresse för konst hos ungdomar som har lite eller ingen erfarenhet av konst, och begränsade möjligheter att närma sig samtidskonst. Ytterligare en viktig del av projektet är att experimentera kring formen för konstutställningar.

 

Kontakt

Konstintendent – utställningar och projekt

Gustav Person

Telefon: 0150-569 97