/

Publicerad:

Elever gav goda betyg till lovskolan

Att vara på skolan och ha lektioner på lovet kan vara en avgörande skillnad för de elever som har det svårt med betygen i skolan. På sportlovet kunde dessa elever gå på lovskola, och de gav den fina betyg. - Det är lugnt i klassrummet och så är det är skönt att vi har ett ämne i taget, då är det lättare att koncentrera sig, tycker Gustav som går i åttan.

En bild på läraren Tea Karlsson som står i ett klassrum och skriver på en whiteboard.

På lovskolan kan läraren Tea Karlsson fokusera på ett område inom matematiken, i detta fall bråk och procent.

Under sportlovet pågick det en lovskola i Järvenskolans lokaler. Där fick de elever på högstadiet som är i behov av särskilt stöd i sina studier chansen att få det. Lovskolor, som även finns på höstlovet och påsklovet, är ett led i ett långsiktigt mål att hjälpa eleverna att klara kunskapskraven.

- Vår förhoppning är att det blir ett åtagande från elevens sida, att de går på höst-, sport- och påsklovsskolan för att få nå målet att få betyg i årskurs 9, berättar läraren Tea Karlsson.

Det är dock ingen snabb och enkel lösning, utan det krävs ett hårt jobb och en hög motivation från elevernas sida. Just motivationen och samarbetet mellan skolan, elever och vårdnadshavare får lärarna hjälp med.

- Skolmentorerna är en jätteresurs, de är de som har kontakten med både vårdnadshavarna och eleverna och ser till att de som behöver komma hit gör det. De är ett jättebra stöd för oss lärare så att vi kan koncentrera oss på själva lärandet, menar Tea.

Fokus på två elevrgupper

Lovskolorna är uppdelade i två spår, för att kunna fokusera på två olika elevgrupper, Tea förklarar:

- Det som är tanken med lovskolan är att ha två spår. I ett spår går de elever som behöver ett extra hjälp i sina studier. I det andra spåret går de elever som behöver fördjupa sig i ett specifikt ämne, till exempel matematik.

- Eleverna går in i en mattebubbla, där de kan fokusera på ett ämne - till exempel algebra. Vi vill bygga kunskap och stärka deras självförtroende, tillägger läraren Malin Flordal

Det var 50 elever som var anmälda till lovskolan och tillsammans med cirka 15 personal från skolan skapade de en lugn och rofylld studiemiljö, något som Gustav som går i årskurs åtta instämde i.

- Det är lugnt i klassrummen, det är ingen som snackar. Vi är fyra elever som är i klassrummet nu, i vanliga fall så är vi 23. Det är också skönt att vi har ett ämne i taget, då blir det lättare att koncentrera sig.

Gustav hade heller inget emot att gå i skolan på lovet, han berättar att gick på lovskolan i tre dagar mellan klockan 8.30 till 11.30.

Lovskola - ett steg i rätt rikting

Ulrica Truedsson som är bildningsförvaltningens ordförande ser positivt på lovskolorna och dess möjlighet att hjälpa elever som har det svårt.

- Nu för tiden är det obligatoriskt att vi ska erbjuda lovskola för årskurs åtta och nio, men vi erbjuder även från årskurs sju och gymnasiet. För de elever som behöver få mer fokus med att koncentrera sig på ett ämne tror jag att lovskolan är väldigt bra. Och dessutom att det är lugnare i klassrummen när det inte är lika många där som det brukar vara i den vanliga skolan.

Att lovskolorna också ger också ger lärarna chansen att kunna fokusera på de elever som har ett större behov av stöd i sitt lärande, dessutom ges de elever som har restuppgifter som ligger och släpar möjligheten att komma ikapp uppskattar Ulrica och avslutar:

- Vårt mål är att eleverna ska klara sina studier, så att de får möjligheten och friheten att skapa sin egen framtid.