/

Publicerad:

Nya och trygga gång- och cykelvägar till Stensättersskolan

Nu förbättrar vi trafiksäkerheten för bland annat de elever som ska röra sig till och från den nya Stensättersskolan i norra Katrineholm.

Barn som cyklar till skolan.
Barn som cyklar till skolan. Foto: Hanna Maxstad

Just nu pågår byggnationen av den nya Stensättersskolan i norra Katrineholm. Skolan ska omfatta förskoleklass upp till årskurs sex och rymma cirka 630 elever. En del i byggnationen är att skapa en trafiksäker miljö för de elever som ska röra sig till och från skolområdet.

Det här gör vi

  • Bygger nya gång- och cykelvägar (gc-vägar) till Stensättersskolan.
  • Förbättrar befintliga gc-vägar till och från skolområdet genom att göra dem bredare.
  • Anordnar ny belysning samt förbättrar befintlig belysning på gc-vägarna.
  • Bygger ett trafiksäkert övergångsställe och cykelpassage över Bievägen, tillsammans med farthinder i form av busskuddar i vardera körfält.

Karta över de nya gc-vägarna

En karta som visar var de nya gång- och cykelvägarna kommer att byggas

Rosa markering visar nya gång- och cykelvägar. Orangemarkering visar befintliga cykelvägar som ska bli bredare.

Tidplan

Arbetet sker i etapper med byggstart i mitten av februari och beräknas vara klart sommaren 2022.

Så här påverkas trafiken

Endast mindre och kortvariga trafikstörningar väntas under byggtiden. Följ skyltning på plats.

Kontakt

Projektledare

Niclas Sandberg

Telefon: 0150-577 48

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm