/

Publicerad:

Prioriterade insatser vid Hemtjänsten

I dagsläget har Katrineholms kommun högre sjukfrånvaro är normalt till följd av coronavirusets spridning. Utifrån situationen kan vård- och omsorgsförvaltningen behöva prioritera sina insatser vid Hemtjänsten.

Inom hemtjänsten pågår ett intensivt arbete för att kunna fortsätta att hjälpa alla i samma utsträckning som vanligt. Men den stora sjukfrånvaron ställer till det. Om läget blir värre kan vissa insatser vid kommunens Hemtjänst prioriteras om.

Exempel på serviceinsatser som med kort varsel kan komma att flyttas eller ställas in är promenad, social samvaro, tvätt och städ.

Om en insats uteblir eller flyttas kommer vård- och omsorgsförvaltningens personal att kontakta berörda vårdtagare.

- Vi kommer att göra vårt bästa för att alla ska få sina insatser utförda som vanligt, men ber samtidigt om överseende för att vår arbetsvardag just nu är ansträngd, säger Anna Lena Ramstedt chef vård- och omsorgsförvaltningen.