/

Publicerad:

Ansträngd personalsituation

Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället och i Katrineholms kommuns verksamheter går krisledningsorganisationen upp i ett så kallat förstärkningsläge.

Vid en pressträff med Katrineholms Kuriren under förmiddagen berättade Sari Eriksson och Johan Söderberg om pandemiläget i Katrineholms kommun och om vidtagna och väntade åtgärder.

Vid en pressträff med Katrineholms Kuriren under förmiddagen berättade Sari Eriksson och Johan Söderberg om pandemiläget i Katrineholms kommun och om vidtagna och väntade åtgärder.

- Jag har aldrig varit med om någon liknande personalfrånvaro, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande. Smittspridningen tillsammans med regelverket kring bland annat karantän och väntan på provsvar, gör personalsituationen oerhört ansträngd just nu.

Idag onsdag den 19:e januari stängdes den första förskolan i kommunen och sedan tidigare bedriver tio skolklasser distansstudier. Men kommundirektören Sari Eriksson befarar att det kommer bli fler klasser och förskolor som kommer drabbas.

- Läget just nu är ansträngt. Och det förändras dag för dag och nästan timme för timme. Som värst hamnar frånvaron vid en förskola på närmare 70 %. Vi har därför beslutat att ta upp krisledningsorganisationen i förstärkningsläge. Det innebär att vi ses med tätare mellanrum. De frågor vi jobbar med främst är att fortsätta att skydda våra äldre och hantera personalsituationen. Jag måste hylla medarbetarna som ställer upp dygnet runt och hoppar in och hjälper till där det uppstår behov. Den hjälpsamheten och det stora hjärtat som våra medarbetare visar i den här ansträngda situationen värmer mig något oerhört, säger Sari Eriksson.

Pågående och kommande insatser

· Rekrytering av vikarier pågår. Alla som vill hjälpa till är välkomna att söka våra vikarietjänster.

· Personal erbjuds extra ersättning om de kan tänka sig att jobba extra. Gäller personal vid bildning-, vård och omsorg- och service o teknikförvaltningen.
Exempel på yrkesgrupper som är aktuella just nu är sjuksköterska/distriktssköterska, barnskötare, barnskötarbiträden, undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter och yrken inom måltidsverksamheten.
Andra yrken kan tillkomma efter beslut av respektive förvaltningschef.

· Vårdnadshavare med samhällsviktig funktion erbjuds plats på förskola för sitt barn även om dennes ordinarie förskola tvingats stänga.

· Inom hemtjänsten pågår ett intensivt arbete för att kunna fortsätta att hjälpa alla i samma utsträckning som vanligt. Utifrån den rådande situationen kan de tyvärr behöva prioritera om insatser. Exempel på serviceinsatser som med kort varsel kan komma att flyttas eller ställas in är promenad, social samvaro, tvätt och städ.

· Icke samhällsviktig service kan behöva stänga eller minska sin tjänster/öppettider.

· Just nu vädjar vi till anhöriga att inte besöka sina nära och kära på våra äldreboenden.