/

Publicerad:

Patientnära vård kräver vaccinerad personal

Idag beslutade vård- och omsorgsnämnden att all personal som bedriver patientnära vård ska vara vaccinerade mot covid-19. Beslutet gäller vid nyanställningar, vikarier och fast anställda inom vård och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.

- Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och begränsa smittspridningen av Covid-19. Vår intention är att alla medarbetare som kan ska vara vaccinerade, för att säkerställa att vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter är säkra och trygga för såväl brukare som patienter och medarbetare, säger Marie-Louise Karlsson (S) vård och omsorgsnämndens ordförande.

Från den 21 december 2021 gäller följande:

Rekrytering/återanställning av vikarier

Vid rekrytering av personal till patientnära tjänster ställs krav om att den som anställs är fullvaccinerad och kan uppvisa vaccinationsbevis covid-19.

Anställda

Får arbetsgivaren kännedom om att anställd personal som arbetar patientnära är ovaccinerad för covid-19 ska åtgärder vidtas i dialog med medarbetaren. Åtgärder som kan vara aktuella är:

· Utökat användande av skyddsutrustning

· Tillfälligt andra arbetsuppgifter eller förflyttning

Definition av ovaccinerade

I dagsläget räknas medarbetare som ovaccinerade om de inte tagit två doser vaccin. Detta kan komma att ändras till tre doser efter att vaccination erbjudits till alla.