/

Publicerad:

Medborgarundersökning 2021

90 procent är mycket nöjda eller ganska nöjda med det liv de lever i Katrineholms kommun. Dessutom tycker invånarna att kommunen är duktiga på att sköta om parker, torg, lekplatser och idrottsanläggningar.

Katrineholmarna är nöjda med skötseln av allmänna ytor som lekparker, parker, sportanläggningar. Äldrevården får också högre betyg än rikssnittet. Även snöröjningen får högre betyg än rikssnittet. Däremot är katrineholmarna lite mer missnöjda än rikssnittet med skötsel av gator. Foto: Josefin Karlsson

Katrineholmarna är nöjda med skötseln av allmänna ytor som lekparker, parker, sportanläggningar. Äldrevården får också högre betyg än rikssnittet. Även snöröjningen får högre betyg än rikssnittet. Däremot är katrineholmarna lite mer missnöjda än rikssnittet med skötsel av gator. Foto: Josefin Karlsson

För sjätte gången deltog Katrineholms kommun i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Undersökningen genomfördes under hösten 2021. SCB:s enkät handlar om hur är det att leva och bo i Katrineholm och vad man bland annat tycker om skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer. De tillfrågade fick också tycka till om hur det är att ha kontakt med Katrineholms kommun.

- Genom undersökningen kommer vi få svar som kan hjälpa oss som kommun att bli bättre. Katrineholmarna ger kommunens verksamheter högt betyg på vilket sätt de sköter sina uppdrag, högre än genomsnittet. Och ungefär 90 % tycker att kommunen är en bra plats att bo på. Däremot är 80 % mindre nöjda med möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Vi måste helt enkelt bli bättre på att kommunicera våra beslut och vara mer transparanta i beslutsprocesserna, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Av 1 200 tillfrågade invånare i Katrineholms kommun svarade 40,3% vilket motsvarar 482 personer. Rikssnittet på svarsfrekvensen är 37,6%.
161 kommuner deltog i undersökningen i år.

En kort sammanfattning av SCB:s medborgarundersökning Pdf, 162.6 kB.