/

Publicerad:

Järvenskolan firar att Södra skolan fyller 100 år!

Hela Järvenskolan uppmärksammar nu på fredag att ett av dess tre skolhus, nämligen Södra skolan, fyller hela 100 år i år 2021!

Järvenskolan uppmärksammar den här hundraåriga födelsedagen genom att personal och elever som vill får försöka klä sig i tidsenliga kläder från 1920-talet och att lektioner innehåller inslag av undervisning som fanns på den tiden. Utanför expeditionen finns en miniutställning på saker som använts under årens lopp på skolan.

I hundra år har alltså skolbyggnaden varit en plats för elever i Katrineholm, men på de hundra åren har mycket hänt inom skolvärlden och behoven har ändrats. När nu Järvenskolan byggs ut och byggs om kommer eleverna som går på Södra skolan så småningom att flytta ut. Enligt planen används Södra skolan även under 2023 när Tallås byggs om. Vad som händer med byggnaden efter det har fortfarande inte bestämts.

Klart är att många i Katrineholm har minnen från sina år på skolan!

– Det känns väldigt kul att man uppmärksammar det gamla på väg in i det nya, tycker jag. Vi hoppas ju att den nya Järvenskolan ger minst lika många generationer fina minnen och upplevelser och en bra utbildning som Södra skolan har varit plats för, säger bildningsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S), och fortsätter:

– Vem vet, om 100 år kanske framtidens elever har en temadag om nya Järvenskolan och klär sig i 2020-talets kläder.

Järvenskolan Södra

Södra skolans historia

Beslut fattades i mars 1919 att Katrineholm skulle få en ny skola i kvarteret Järven och i februari 1921 stod alltså Södra skolan klar. På den tiden hade Katrineholm cirka 7000 invånare och det fanns en hel del småskolor ute på landsbygden. Inne i Katrineholm fanns förutom Söder, även Västra och Östra skolan.

Södra skolan har fungerat som skola i nästan 100 år, men det finns ett års avbrott i skolans historia: 1945 blev skolan ett fältsjukhus för flyktingar som drabbats hårt under andra världskriget. Södra skolans elever fick då under ett helt år sin undervisning i andra lokaler.