/

Publicerad:

Katrineholms resultat på Lärarförbundets ranking

I årets ranking har Katrineholm ett sämre resultat än året innan.

Inom kategorierna lärartäthet, friska lärare, andel barn i förskola och kommunen som huvudman har vi fått ett högre resultat.

Inom kategorierna resurser till undervisning, utbildade lärare, lärarlöner, meritvärde i årskurs 9, andel godkända elever och fullföljd gymnasieutbildning har kommunen fått lägre resultat än året innan, vilket alltså genererat den lägre placeringen på rankingen.

Det här kan kännas lite förvirrande. Slog inte våra niondeklassare betygsrekord i år Länk till annan webbplats.? Hur kan vi då ha sämre resultat i kategorin meritvärde i årskurs 9?

Jo, det gjorde de. Och det syns inte i rankingen, eftersom utbildningsresultaten är hämtade från läsåret 2019/2020.

”Något som känns tråkigt är att det hårda arbete som gjordes av både lärare och elever som resulterade i ett betygsrekord inte återspeglas i den här rankingen. Det känns ju som att deras möda blir lite osynliggjord. Men jag är oerhört stolt över den insats som gjordes och det ska alla inblandade också vara”, säger bildningsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S).

I övrigt är många uppgifter hämtade från året 2020, vilket ju var ett väldigt speciellt år. Sjukstatistik under ett pandemiår är svårt att jämföra med sjukstatistik ett vanligt år. Vi hade en allmän smittspridning som såklart påverkade frånvaron hos våra lärare.

”Något vi ser som är oroväckande och problematiskt är kategorin lärarbehörighet, där vi får ett sämre resultat. De kategorin är dessutom dubbelt viktad för den anses viktig. Där får vi fortsätta våra ansträngningar för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa goda möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling i vår organisation”, säger bildningsförvaltningens chef Johan Lindeberg.

Under året har vi sett flera riktade insatser för att locka lärare till Katrineholm och för att locka personal som jobbar inom våra förskolor och skolor att utbilda sig.

”Det vi kan se i resultatet och som känns viktigt att jobba vidare med är arbetet med kompetensförsörjningen och behöriga lärare, där vi har flera pågående insatser som vi fortfarande väntar på att se resultaten kring. Det är något vi kommer fortsätta titta på och jobba vidare med i framtiden”, säger Truedsson.

I samarbete med Viadidakt har man erbjudit barnskötarbiträden att distansutbilda sig till barnskötare där man får arbeta 80 procent och studera på distans på 20 procent med lön. I samarbete med Viadidakt och Linköpings universitet erbjuds en utbildning till grundskollärare mot fritidshem med ett liknande upplägg, och det erbjuds också arbetsintegrerad utbildning till grundskolelärare i samarbete med Mälardalens högskola och möjlighet att via distans plugga till förskollärare. Förvaltningen har använt sig av riktad annonsering mot lärarstudenter i exempelvis Eskilstuna för att locka hit dem.

”Vi gör flera riktade insatser, men vi har inte riktigt sett effekterna av dem än”, säger Lindeberg.

När Lärarförbundet släpper sin ranking av skolkommuner för i år är det för sista gången. I en artikel skriven av TT förklarar Lärarförbundets ordförande beslutet att lägga ner rankingen så här:

"Det är inte längre meningsfullt att utse Bästa skolkommun, när vi kan konstatera att det är samma kommuner som återkommer i den lägre delen av rankningen. Grundförutsättningarna för de 290 kommunerna skiljer sig radikalt åt. De kommuner som har ekonomiska resurser satsar också mer på sina skolor, medan en rad kommuner inte kan satsa även om de skulle vilja", säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

”Att rankingen läggs ner innebär ju att det som verktyg inte längre tjänar sin roll. Det, tillsammans med exempelvis det faktum att vi har haft ett betygsrekord som inte syns i siffrorna, gör ju att man funderar lite på hur stor vikt man ska lägga vid resultatet. Den stora utmaningen vi ser inom skolan i Katrineholm, lärarbehörigheten, är ju också något vi vet om och jobbar på och som vi redan tar på stort allvar" avslutar Truedsson.