/

Publicerad:

Positiva befolkningssiffror i Katrineholm

Idag presenterade SCB befolkningsstatistik för tredje kvartalet 2021. Befolkningen i Katrineholm har ökat och det bor nu 34 796 invånare i Katrineholms kommun.

Katrineholms tågstation. En person med ryggen mot kameran sitter på en resväska på perrongen.

Bra kommunikationer är viktigt för en kommuns tillväxt. Tågavgångarna till och från Katrineholm är mycket bra. Foto: Hanna maxstad

Under tredje kvartalet 2021 ökade befolkningen i Katrineholm med 27 personer.

– Historiskt brukar det tredje kvartalet redovisa svaga siffror, det är inte alls ovanligt att vi haft minusresultat denna period. Med det i åtanke får vi ändå se positivt på siffrorna. Katrineholm är idag en attraktiv ort i Stockholms närhet. Vi har gott om tågavgångar på vardagar och helger och fler blir det med den nya tidtabellen som börjar gälla i december. Bra kommunikationer, ett blomstrande näringsliv och ett bostadsbyggande som fortfarande går på högvarv ger oss en bra grund för att locka folk att vilja bo och jobba i Katrineholm, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.


I Katrineholms kommuns kommunplan för 2019-2022 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 35 500 år 2022. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

2015 var året då Katrineholms kommuns slog befolkningsrekord och blev fler än någonsin. Sedan dess har befolkningen stadigt ökat.

Katrineholms befolkningsökning (årsökningen i parentes):
2020: 34 765 (10)
2019: 34 755 (205)
2018: 34 550 (417)
2017: 34 133 (411)
2016: 33 722 (260)
2015: 33 462 (194)
2014: 33 268 (338)
2013: 32 930 (381)
2012: 32 549 (140)

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg