/

Publicerad:

Framtidsbussen inspirerar unga till framtida yrkesval

Vad vill du bli när du blir stor? En stor fråga för de niondeklassare som snart ska göra sina gymnasieval. För att inspirera eleverna till framtida yrkesval genomfördes i slutet av oktober nätverksträffar tillsammans med det lokala näringslivet.

Syftet med projektet ”Framtidsbussen” är att visa eleverna de möjligheter som den lokala arbetsmarknaden erbjuder. Det kan till exempel vara att få reda på vilka yrken som finns i närområdet, vilka kompetenser som efterfrågas, utbildningskrav och vilka behov arbetsgivarna ser i framtiden. Helt enkelt ett tillfälle för arbetsgivare och blivande arbetstagare att mötas och lära sig mer om varandra.

13 olika verksamheter visades upp

Tillsammans med lokala företag har Katrineholms kommun haft nätverksträffar med 80 niondeklassare från Södra skolan där vi visat upp respektive verksamhet. Totalt besökte eleverna 13 olika verksamheter som arbetar inom verkstadsindustri, bygg, el, bank, livsmedel, bostadsförvaltning, räddningstjänst och offentlig verksamhet.

Inspirerande vägledning

Framtidsbussen 28 oktober var etapp 2 i projektet. Uppföljningar från etapp 1 med elever från årskurs åtta på Tallåsskolan visar att över 50 procent av eleverna kunde tänka sig att jobba på något eller några av de besökta verksamheterna. Besöken kan också vara en vägledning när eleverna ska göra sina ansökningar till gymnasiet som öppnar i februari.

En annorlunda bild av Katrineholms kommun

Vid mötet med Katrineholms kommun fick eleverna lära sig mer om yrket som kommunikatör, planarkitekt och GIS-ingenjör. Med hjälp av filmer fick de även göra besök direkt ute i verksamheterna och träffa anläggare, anhörigkonsulent och en kökschef.
- Vi har en väldigt stor bredd och en flexibel organisation där det finns många möjligheter att utvecklas. Sammanlagt har vi över 120 olika yrkesetiketter inom Katrineholms kommun och verksamhet som sträcker sig från byggandet av staden, vård, skola, omsorg till logistik, kultur och folkhälsa. Det var väldigt roligt att få träffa eleverna och visa några delar av den. Förhoppningsvis har vi gett dem en annorlunda och engagerande bild av kommunens uppdrag och att de vill arbeta hos oss i framtiden, säger Susanne Sandlund som är personalchef och biträdande kommundirektör.

Vid träffen fick eleverna också ta del av en inspirationsföreläsning av den unga företagaren och entreprenören Benjamin Aljic som började sin yrkesbana inom Lyckliga Gatorna i Katrineholms kommun.
- Lyckliga Gatorna och mitt uppdrag där gav mig viktiga verktyg för att utvecklas som individ och nyttiga lärdomar från arbetslivet. Att bli en del av ett team, jobba tillsammans mot samma mål och skapa en inkluderande kultur. Dessa har jag tagit med mig nu när jag är egenföretagare och bygger en ny verksamhet, säger Benjamin Aljic.

Fakta om Framtidsbussen

Initiativet kommer från arbetsgrupp “Kompetensförsörjning” ur Näringslivsrådet i Katrineholms kommun. Sparbanken sponsrar kostnaden för bussarna efter ansökan av KTC Intressenter.

Har du frågor om projektet?

Kontakta Carina Lloyd, näringslivsutvecklare på carina.lloyd@katrineholm.se