/

Publicerad:

Klart vad den nya skolan ska heta

Vi fick in massor med bra förslag, och under sammanträdet den 2 november fattade bildningsnämnden beslut om vad den nya skolan på Norr ska heta.

Det nya namnet är Stensättersskolan!

Stort tack till alla som skickade in förslag, tack vare er hade våra politiker i bildningsnämnden massa bra, roligt, klurigt och smart att välja mellan.

Så vad gjorde att det blev just det här namnet?

"Det är utifrån den historiska kopplingen", berättar Ulrica Truedsson (S), nämndordförande.

Förr låg ett hemman som hette Stensätter på marken som i dag sträcker sig från torget och fram till Gersnäs. Ett hemman är en äldre lagterm på en gård eller jordbruksfastighet. I trehundra år fanns detta hemman, tills det i mitten av 1800-talet fattades ett beslut om var Västra stambanan skulle gå.

1862 upphörde alltså Stensätters hemman, som hade funnits i trehundra år. Man behövde marken för att kunna dra Västra stambanan. Och Västra stambanan är ju anledningen till att järnvägsknutpunkten Katrineholm ligger där det ligger!

Norra skolan eller Norrskolan var det många som föreslog, men det blev det alltså inte. Och det finns en förklaring till det.

När verksamheterna på Västra och Östra skolan slås ihop och flyttar till Stensättersskolan, är det ännu inte bestämt vad som ska hända med de skollokalerna.

Södra skolan har ju slagits ihop med Tallås för att bilda Järvenskolan, och när ombyggnationen av Järvenskolan är klar är det ännu inte bestämt vad som händer med Södra skolans lokalerna heller. Så då hade bara en skola med väderstrecksnamn varit kvar.

"Det kändes inte helt rätt", säger Ulrica Truedsson.

Och så fanns det en till faktor – många skolor i Katrineholm börjar på S.

"Vi har Strångsjö, Sköldinge, Sandbäcken, Skogsborg...det blev en del av diskussionen också, att det nya namnet skulla hänga ihop med namnstrukturen på våra andra skolor", säger Ulrica Truedsson, som också tackar alla som hört av sig med förslag.

"Jag vill rikta ett tack till alla som kommit med dessa fantastiska namnförslag, det har varit glädjande att läsa alla förslag på namn som kommit in - och det var inte lätt att välja!

Här kan du se ett klipp där Ulrica Truedsson berättar mer.