/

Publicerad:

Politiker uppdaterade om läget

Under måndagen fick Johan Söderberg besök av fyra politiska kollegor från länet.

Det var de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Sörmland som var på besök för att få information om delar av Katrineholms kommuns verksamheter.

Ledamöterna besöker länets kommuner med jämna mellanrum för att få inspiration från lyckade verksamheter och projekt såväl som att ta del av de problem och utmaningar som kommunerna möter i vardagen.

I Katrineholm fick de en dragning om kommunens Trygghets- & säkerhetsarbete som bedrivs väldigt framgångsrikt i samverkan med bland annat polis och räddningstjänst. Joakim Truedsson, ordförande i Rådet för trygghet och säkerhet, samt säkerhetschef Tobias Plantin berättade om hur läget är i Katrineholm och hur vi arbetar med dessa viktiga frågor.

Efter höll kulturnämndens ordförande Cecilia Björk en kort dragning om det som började som ett projekt, men som numera är fast verksamhet i kommunen: Lyckliga Gatorna. En verksamhet vars kärna blev både positivt och känslosamt bemött av riksdagsledamöterna.

Efter lunch berättade chefen för Viadidakt, Sara Alexandersson, om projektet Kompetens inför framtiden. Projektet är ett samarbetsprojekt med det lokala näringslivet, helt finansierat av Europeiska socialfonden, ESF. Syftet var att erbjuda kompetensutveckling och utbildning för anställda i företagen, för att möta pandemins effekter i form av varsel permitteringar med mera. Hittills har cirka 300 utbildningar genomförts för anställda på 18 olika företag.

De riksdagsledamöter som kom på besök var:

Tommi Lycke, ombudsman på partidistriktet Sörmland
Hans Ekström, riksdagsledamot från Eskilstuna
Sofia Amloh, riksdagsledamot från Nyköping
Caroline Helmersson-Olsson, riksdagsledamot från Vingåker

Fakta
Rådet för trygghet och säkerhet är ett samverkansorgan mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten med syfte att förebygga brott och skador.