/

Publicerad:

Grattis till medborgarskapet!

Grattis och varmt välkommen till dig som nyligen blivit svensk medborgare. Du är nu en del av den svenska gemenskapen.

Medborgarskapet betyder att du har samma rättigheter, ansvar och möjligheter att bidra i samhället som alla andra svenskar. Tillsammans bygger vi Sveriges framtid.

Katrineholms kommun arrangerar sedan tidigare en ceremoni för att välkomna nya svenska medborgare i staden. På grund av rådande omständigheter med pandemin kan vi inte ordna en sådan tillställning i år. Vi skickar därför hem ett brev, ett diplom och en digital hälsning från kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg till just dig.

Stort grattis till medborgarskapet!

Tal till nya medborgare 2021:

"Jag är glad över att få dela den här dagen med er. Den är viktig för oss alla. Viktig för att fira er som har blivit svenska medborgare, och för att tydliggöra vad medborgarskapet innebär. Ceremonier och symboler har betydelse, det skapar mening, gemenskap och trygghet.

Att Sverige har utvecklats till det vi är idag, beror till stor del på att människor från andra länder kommit hit med sina erfarenheter och kunskaper, vilket har skapat såväl företagsamhet som kreativitet.

Vi som sedan länge bor i Sverige är vana vid fred och demokrati, det är en självklarhet för oss. Men det innebär också att ta ansvar det vi uppnått och för det värdefulla vi skapat.

I portalpartagrafen till den nya medborgarskapslagen uttrycks kärnan i det svenska medborgarskapet såhär:

”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen.”

Som svenska medborgare är ni fullt delaktiga i samhället oavsett varifrån ni kommer.

Välkomna till Sverige och Katrineholm!

Johan Söderberg, kommunstyrelsens ordförande

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg