/

Publicerad:

Katrineholms budget 2022 -Trygg återstart med fokus på hälsa

- En stark budget som vilar på en välskött ekonomi. Vi fokuserar på hälsa och trygghet där barn, unga och äldre är prioriterade, säger Johan Söderberg (S) och Christer Sundqvist (M).

Johan Söderberg och Christer Sundqvist står på trappen till Gröna Kulle.

Johan Söderberg och Christer Sundqvist står på trappen till Gröna Kulle och presenterar sin första budget ihop. Katrineholms budget för 2022.

Vid en pressträff idag den 20 oktober 2021 presenterade den politiska majoriteten Katrineholms budget för 2022. Rubriken för budgeten heter ”Trygg återstart med fokus på hälsa” och i den är barn, unga och äldre är prioriterade.

- När vi går in i verksamhetsåret 2022 kan vi blicka tillbaka på två år av utmaningar som världen, Sverige och Katrineholm aldrig tidigare stått inför i modern tid. Pandemin har tagit ett kraftigt grepp om världens befolkning, och prövat oss alla på många sätt, säger Johan Söderberg.

Samtliga nämnder får ekonomiska förstärkningar. De två nämnderna som får mest pengar är vård och omsorgsnämnden som får 36 miljoner kronor mer 2022 än jämfört med årets budget. Bildningsnämnden ekonomiska ram ökar med 15 miljoner kronor.

- Nu, när de största begränsningarna av vårt vardagsliv börjat avta, kan vi konstatera att Katrineholm har stått sig starkt. Näringslivet har kommit ur krisen med flaggan i topp och den kommunala organisationen har, genom hårt arbete av våra medarbetare, lyckats utföra kärnuppdragen på ett beundransvärt sätt, säger Christer Sundqvist.

Något som också lyfts under pressträffen är vikten av att få tillbaka glädjeämnen som på grund av pandemin har fått stå tillbaka, inte minst för barn och äldre. Såsom Festival för mogna, Katrineholmsveckan och Familjedagen på Parken Zoo.

- Nästa år har fokus på hälsa. Därför vill vi också höja friskvårdbidraget för alla medarbetare från och med 1 januari 2022. Friskvårdsbidraget höjs från dagens 1500 kronor till 2000 kronor, säger Johan Söderberg.

Läs sammanfattning av Övergripande plan med budget 2022 – 2024 Pdf, 5 MB.

Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till ”Övergripande plan med budget 2022–2024” presenteras först för kommunstyrelsen för att sedan tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 22 november.