/

Publicerad:

Bildningsnämndens kvalitetspris - Bryggan!

Bryggan ansvarar bland annat för våra modersmålslärare och våra nyanlända elever. De får priset för sin fantastiska modersmålsundervisning, där man jobbat hårt med måluppfyllelsen hos sina elever och med att se till att undervisningen håller en hög nivå.

Ett stort gäng modersmålslärare från Bryggan står uppställda på en liten bro. De är glada och jublar och vinkar mot kameran.

Klang och jubel! Bryggan firade sin vinst med smörgåstårta. Foto: Josefine Karlsson

Johad Abraham jobbar som modermålslärare och studiehandledare på Bryggan. Det är han som nominerade verksamheten, och det märks att han är stolt när han berättar om hur hårt de jobbar.

”Jag vill bara först och främst tacka alla för att vi kunde få det här priset. Det är ett grupparbete, och inte ett individuellt jobb. Alla på Bryggan har jobbat hårt de senaste åren, men jag vill säga att den som lagt den första byggstenen för vår enhet är vår chef Marianne Jeppson, det är hon som planerar och leder. Det var åtta stycken som var nominerade i år till det här priset och det är många verksamheter som utvecklats i Katrineholm, inte bara vi. Trots det vann vi, och det känns väldigt roligt.”

På Bryggan arbetar man mycket med att förbättra undervisningen genom samarbete och noggrann planering. Något som gör arbetet lite extra komplicerat är att det för modermålsundervisning inte finns läromedel anpassade efter kursplanen på samma sätt som det gör för andra ämnen inom skolan.

Andrea Hanley, modermålslärare, berättar:

”När vi började det här arbetet kändes det nästan omöjligt, hur ska vi ha gemensam planering när vi har så många olika språk och lärare? Men det blev så att vi började arbeta med teman och kunde då leta fram material som passade för undervisningen. Vi behövde det för att uppnå en likvärdighet, får en elev betyget C i kinesiska ska det motsvaras av ett C i kurdiska, eleverna ska uppleva samma lektioner, att vi undervisar på samma sätt och har samma tänk. Vi kan ju inte läsa varandras elevers arbeten, men jobbar mycket med våra matriser så vi har en samsyn kring vad eleverna ska prestera för ett visst betyg. Planeringen är ett riktigt hästarbete, men när vi gör det tillsammans blir det mer effektivt.”

Arbetet har som sagt gett effekt, för eleverna i modersmålsundervisningen har hög måluppfyllelse. Dessutom får Bryggan fler och fler elever som läser modersmål. Varje år utvärderar de sitt arbete, lyssnar på elevernas synpunkter och förbättrar verksamheten.

Prissumman är på 10 000 kronor, och ska användas till att utveckla elevernas resultat ytterligare.

Exakt hur pengarna ska användas har man inte bestämt än, men både Andrea Hanley och Johad Abraham är inne på att använda dem för att inspirera sina elever.

Stort och välförtjänt grattis till Bryggan!