/

Publicerad:

Stefan Löfvén besöker Katrineholm

Idag besökte statsministern Stefan Löfvén Katrineholm, för att göra ett studiebesök vid PVF Teknikcentrum och Viadidakt.

Stefan Löfvén fick en kopparros som eleven Svante Hedberg, branschskoleelev från Katrineholms Tekniska College, tillverkat.

Stefan Löfvén fick en kopparros som eleven Svante Hedberg, branschskoleelev från Katrineholms Tekniska College, tillverkat.

PVF Teknikcentrum i Katrineholm är en av 10 skolor i Sverige som är med i Skolverkets försöksverksamhet med branschskolor. Branschskolan erbjuder yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Här finns bland annat kompletterande utbildningar för gymnasieelever och företagslärlingar. Vid Teknikcentrum avlägger lärlingar yrkesexamen för att få sitt yrkesbevis. Man kan också vidareutbilda sig inom olika områden både som byggnadsplåtslagare och ventilationsmontör.

Här får Stefan Löfvén prova på att klippa plåt. Elin Eriksson lärare PFV, Stefan Löfvén,  Svante Hedberg elev från Katrineholms Tekniska College – KTC samt Daniel Geiborg, bygglärare KTC.

Här får Stefan Löfvén prova på att klippa plåt. Elin Eriksson lärare PFV, Stefan Löfvén, Svante Hedberg elev från Katrineholms Tekniska College – KTC samt Daniel Geiborg, bygglärare KTC.

Under den andra delen av statsministerns studiebesök fick han lära sig mer om Viadidakt. Att det är en gemensam förvaltning för arbetsmarknad och vuxnas lärande i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Via Viadidakt ges tillgång till utbildningar på olika nivåer, från grundskolenivå för vuxna till högskolestudier via lärcentrum. Viadidakt erbjuder praktikplatser, arbetsmarknadsstöd och coachning till jobb och sysselsättning för de med försörjningsstöd. Exempelvis finns idag 42 personer som har extratjänster inom Katrineholms kommun.

Från vänster: Sara Alexandersson förvaltningschef Viadiadakt, Gunilla Magnusson (S) ordförande Vididaktnämnden, Stefan Löfvén, Malin Hellmér Lombardo projektledare Viadidakt, Hamida Kassar elev yrkesvux läser till undersköterska och Jonatan Näsström som läser till psykolog och kombinerar studier och arbete.

Från vänster: Sara Alexandersson förvaltningschef Viadiadakt, Gunilla Magnusson (S) ordförande Vididaktnämnden, Stefan Löfvén, Malin Hellmér Lombardo projektledare Viadidakt, Hamida Kassar elev yrkesvux läser till undersköterska och Jonatan Näsström som läser till psykolog och kombinerar studier och arbete.

- Vi har ett förhållandevis stort utbud av utbildningar här i Katrineholm, det går att bedriva högskoleutbildningar härifrån trots att vi inte har någon fysisk högskola. Vi har också ett tätt samarbete med näringslivet för att matcha våra utbildningar efter deras behov, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.