/

Publicerad:

Befolkningsökning i Katrineholm

Befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån SCB, visar att befolkningen i Katrineholm ökat med 95 personer andra kvartalet 2021. Totalt bor det nu 34 769 invånare i Katrineholms kommun.

Första kvartalet 2021 minskade befolkningen i Katrineholm för första gången på många år. Nu, andra kvartalet, är det återigen en uppåtgående trend. Folkmängden i Sverige är 10 409 248, vilket är en svag ökning med 0.5 % jämfört med samma period föregående år.

Första kvartalet 2021 minskade befolkningen i Katrineholm för första gången på många år. Nu, andra kvartalet, är det återigen en uppåtgående trend. Folkmängden i Sverige är 10 409 248, vilket är en svag ökning med 0.5 % jämfört med samma period föregående år.

Befolkningsökningen i Katrineholm andra kvartalet 2021, beror främst på inflyttning men också på ett visst födelseöverskott.

– Det sista året har präglats av tuffa utmaningar med anledning av pandemin. Men Katrineholms kommun har fortsatt en stark utveckling inom många områden. Näringslivet växer och breddas och bostadsbyggandet har hög takt. Detta signalerar att det finns ett starkt driv framåt i kommunen. Genom att satsa på ökad attraktionskraft skapar vi förutsättningar för tillväxt och livskvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S).

Foto: Hanna Maxstad

I Katrineholms kommuns kommunplan för 2019-2022 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 35 500 år 2022. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

2015 var året då Katrineholms kommuns slog befolkningsrekord och blev fler än någonsin. Sedan dess har befolkningen stadigt ökat.

Katrineholms befolkningsökning (årsökningen i parentes):
2020: 34 765 (10)
2019: 34 755 (205)
2018: 34 550 (417)
2017: 34 133 (411)
2016: 33 722 (260)
2015: 33 462 (194)
2014: 33 268 (338)
2013: 32 930 (381)
2012: 32 549 (140)

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg