/

Publicerad:

Språket - en tillgång i lärandet

Annika Mindedal jobbar med språkutveckling. Att ha ett bra språk bidrar till att barn klarar andra ämnen bättre, som exempelvis matte.

Annika Mindedal: - Oavsett vilket språk du använder är det viktigt. Det är lättare att lära sig ett språk som exempelvis svenska, om du behärskar ditt modersmål.

Annika Mindedal: - Oavsett vilket språk du använder är det viktigt. Det är lättare att lära sig ett språk som exempelvis svenska, om du behärskar ditt modersmål.

Namn: Annika Mindedal
Jobbar: lektor och språkutvecklare på Katrineholms kommun samt universitetsadjunkt vid Linköpings universitet.

Annika Mindedal, lågstadielärare med forskarutbildning, har sedan 2010 jobbat som språkutvecklare i kommunen. Främst riktar sig hennes arbete till alla pedagoger och rektorer, för att ge dem verktyg för ett språkutvecklande arbetssätt i undervisningen. Språket är den enskilt viktigaste faktorn för att ta till sig kunskap inom alla ämnen. Det är också viktigt att behärska språket i tal och skrift ur en demokratisk aspekt.

Modersmål en grund i svenska språket
- Oavsett vilket språk du använder är det viktigt. Det är lättare att lära sig ett språk som exempelvis svenska, om du behärskar ditt modersmål. Då har du något att referera till. Det är också därför som modersmålsundervisning är viktig, berättar Annika Mindedal.

Insatser från förskola till grundskola
Tidiga insatser i språket och systematisk kartläggning är något som vilar på skolans ansvar.
- Vi identifierade en svaghet i skarvarna mellan förskola, förskoleklass och grundskola. Idag strävar vi efter samverkan och kunskapsutbyte vid övergångarna mellan klasserna. Det bidrar till bättre stöd för barnens utveckling och mer av en röd tråd från förskola till grundskola.

Tre tips till föräldrar
Men även förälder kan stötta sitt barns språkutveckling. Annikas tre tips:
1. Gör saker med barnen. Vardagliga saker som att laga mat tillsammans. Umgås och prata om det man just nu gör. Istället för att se en film om skogen – gå ut i skogen och prata om vad ni upplever tillsammans.
2. Prata inte bara om saker här och nu utan även om sånt som har hänt eller kommer att hända. Att prata om saker som har hänt eller kommer att hända ställer krav på att man måste uttrycka sig tydligare och mer beskrivande.
3. Läs mycket för ditt barn. Prata gärna om det ni läst eller prata om bilderna som finns i boken. Fortsätt att läsa högt för barnen även när de knäckt koden och kan läsa själva.

Interaktion och transspråkande
Annika om språkinlärningen i framtiden:
- I klassrummen är det viktigt att alla är delaktiga och språkligt aktiva. Kommunikation och interaktion är A och O. Vi måste uppmuntra barn, elever att "tänka högt" och resonera i par eller grupper. Här kan digitaliseringen spela en viktig roll. Istället för att en elev i taget ska svara, finns appar där alla elever kan vara med och svara på frågan, exempelvis via Mentimeter. Frågan kanske inte heller har ett rätt svar, utan flera eller inget, då kan samtalen bli mycket mer intressanta. Vi får heller inte glömma de estetiska uttrycksformerna som bild, musik och drama.
- Transspråkande. I de flesta klassrum finns idag en språklig mångfald. Transspråkande innebär att man ska använda alla språk i klassrummet. Ett språk är en resurs, en tillgång. Oavsett om det är svenska, arabiska, bilder, symboler eller teckenspråk. Vi måste helt enkelt bli bättre på att tillvara språken i klassrummet för att på bästa sätt gynna lärandet.

Efter varje val tar Katrineholms kommun fram en plan för vad som är viktigast att satsa på under de kommande fyra åren. Nu i halvtid är det dags att summera de första två årens arbete. Här är några av sakerna som hänt inom området Skola & Utbildning:
• I årskurs 9 är årets meritvärdet 210,2. Detta är det högsta meritvärdet någonsin i Katrineholms kommunala skolor i årskurs 9.
• Behörighet till gymnasiet är 78,3%. På Järvenskolan ligger behörigheten på 81,2%. Flickorna ligger på 83,1% (även detta rekordsiffra) och pojkar på 79,5%.
• Grund- och gymnasieskolor genomför läxhjälp, extrastöd och lovskolor.
• Tolv nya förskoleavdelningar har öppnats.
• Påbörjat byggandet av ny högstadieskola vid Järvenområdet och ny F-6 skola på Norr.

Läs mer om halvtidsresultatet på: katrineholm.se/halvtidsresultat.se

Hur vill du att Katrineholms kommun ska se ut i framtiden? Tyck till här:
katrineholm.se/framtidsplan2050