/

Publicerad:

Katrineholms vackraste gata

Johan Ekstrand har varit med och läkt ihop staden. Den tidigare genomfarten gick som ett skärsår genom Katrineholm och delade staden i två delar. Den har nu förvandlats till ett vackert, levande och lustfyllt stråk som helat staden.

Johan Ekstrand vid Kvarnenkorsningen. Efter ombyggnaden är trafikmijön mycket lugnare och tystare än tidigare.

Johan Ekstrand vid Kvarnenkorsningen. Efter ombyggnaden är trafikmijön mycket lugnare och tystare än tidigare.

Namn: Johan Ekstrand
Jobbar: entreprenadingenjör och projektledare inom trafik. Jobbat i Katrineholms kommun sedan 2015.

- Vårt uppdrag bottnar i strategier som politikerna tar fram. Vi omvärldsbevakar och kollar forskning och samarbetar med expertis inom olika områden. Sedan tar vi fram en gestaltningsplan där vi konkret visar hur vi tänker oss att realisera politikernas strategier och visioner, berättar Johan Ekstrand.

Arbetet började 2009
Så såg processen ut med stråket. Samverkan med expertis, samråd med företagare i kommunen påbörjades runt 2009. Ungefär 2015 började det konkreta arbetet med att omvandla stråket och blev i år färdigt. Just nu arbetar Johan Ekstrand med förbättringsåtgärder för gator och vägar vid Lövåsenområdet, vägar till den nya skolan på
norr och för ett planerat Truckstop, mitt emot Biltema.

Hållbar stad
- När vi idag kikar på trafikplanering tänker vi mobilitet. Det innebär rörelser i alla dess former. Traditionellt trafikplanerades tidigare allt för bilen. Idag jobbar vi bredare och det
ska vara hållbart. Det ska vara lätt att välja hur man vill transportera sig. Cykla, åka
kollektivt eller gå ska vara möjliga alternativ till bilen.
- Jag brinner för att göra staden trevligare och mer hållbar. Jag tycker stråket blev bra. Tidigare ville man helst inte gå längs med genomfarten. Idag är miljön helt annorlunda.

Människor måste förändra sig
Nu går det faktiskt att ha uteserveringar längs med vägen. Det var helt otänkbart tidigare.
- Trafikfrågor väcker känslor. Men vi har jobbat transparent och öppet med frågorna och vi har politiker med visioner som vågar stå bakom förändringarna. Utmaningarna inför framtiden är att försöka förändra beteenden. Vi kan bygga om hur mycket som helst men människorna måste förändra sig själva för att vi ska få en hållbar framtid.

• Trafikminskning med 62 %.
2007: 17 699 fordon.
2020: 6 753 fordon.
• Medelhastigheten har sjunkit från 44 km/h till 25 km/h.
• Längs stråket har 310 st träd planterats.
• 27 600 st buskar och perenner har planterats.
• Plats för paus och vila har förbättrats med 21 st nya parksoffor.
• 4 konstverk finns längs med stråket.

Efter varje val tar Katrineholms kommun fram en plan för vad som är viktigast att satsa på under de kommande fyra åren. Nu i halvtid är det dags att summera de första två årens arbete. Här är några av sakerna som hänt inom området Attraktiva livsmiljöer & Trygghet:
• Parkeringshuset Loket.
• 63 nya KFAB lägenheter genom nybyggnad eller omvandling.
• Ny belysning kring de nya bostadsområdena Djulö Backar, Havsörnen samt Ragnars gärde.
• Kamerabevakning till exempel vid Järvenskolan och P-huset Loket.
• Trygghetsvandringar tillsammans med polis, näringsliv på utvalda platser som upplevs otrygga. Både i centrum och på landsbygden.

Läs mer om halvtidsresultatet på: katrineholm.se/halvtidsresultat.se

Hur vill du att Katrineholms kommun ska se ut i framtiden? Tyck till här:
katrineholm.se/framtidsplan2050