/

Publicerad:

Rom tur och retur på ismaskin

Under en säsong spolar Thomas ”Tya” Larsson och hans kollegor ungefär 500 mil is med ismaskinen. Det motsvarar sträckan Katrineholm till Rom och hem igen.

Thomas "Tya" Larsson med en av två ismaskiner på Backavallen.

Thomas "Tya" Larsson med en av två ismaskiner på Backavallen.

Namn: Thomas ”Tya” Larsson
Jobbar: Idrottsplatsvaktmästare Backavallen sedan 2009

Ett team på sex personer sköter om Backavallens samtliga idrottsplaner och tillhörande utrymmen såsom omklädningsrum. Det är två ishallar, tre fotbollsplaner av gräs och en konstgräsplan och friidrottsarenan. De hjälper också till med skötseln på andra anläggningar, till exempel Djulös gräsplaner.

Gräset får mat & vatten
- Just nu jobbar vi mycket med gräsplanerna. Det är många föreningar och skolklasser som använder planerna så här års. Det är viktigt att gräset får mat, vatten och underhåll så det blir starkt och klarar av all användning. Tre gånger per år får gräset mat i form av gödning. Gräset ska djupluftas och stickluftas regelbundet så att mattan mår bra, säger Thomas ”Tya” Larsson.

Mål & sarger sjönk genom isen
Även om det är sommarsäsong så ska isarna skötas om. I ishallen håller konståkningsföreningen till medan hockeyn så här års går på sparlåga. I den stora isarenan pågår fortfarande bandyträningar.
- Vår arbetsmiljö har blivit mycket bättre sen isarenan byggdes. Under de tolv år som jag jobbat här har jag märkt att vintrarna blivit varmare. Tidigare kunde vi jobba flera timmar med att få till en bra is inför en match. Men till matchstart kunde isen ändå vara skrovlig eller blöt. Och var det mildväder så sjönk sarger och mål genom isen. Idag har vi inte de problemen och vi har alltid bra is.

Tvättar, hyvlar & kantslipar isen
Under en vintersäsong kör Thomas och hans kollegor ungefär 500 mil på ismaskinen. Det
är som att åka från Katrineholm till Rom och tillbaka hem igen. Hemligheten med att få bra is är en mix mellan kyla och värme. Förutom att spola så tvättar man is, hyvlar is, kantslipar is och mäter isens tjocklek med laser. Den perfekta istjockleken är 45 millimeter. Är den tunnare eller tjockare så påverkar det energiförbrukningen negativt.
- Vi har tyvärr inte fått ta del av isarenans fulla potential ännu, på grund av pandemin. Men de lag som varit här och spelat har bara gett beröm till isen och arenan. Vi ser fram emot när hela Backavallen fylls med matcher och träningar igen, säger Thomas ”Tya” Larsson.

• Ny isarena -Kronfågel Isarena.
• Modernisering av isytan och konvertering till miljö- och hälsosäkert kylmedel.
• Gemensam mötesplats för föreningar och medborgare.
• Energisnålt hus för omklädning, vaktmästeri och maskingarage byggs.
• Miljövänlig och energisnål belysning i hela området.
• Energilösningar tar hand om överskottsvärme från ishallen och Kronfågel Isarena.
• Överskottsvärme används för uppvärmning i andra byggnader.
• Förbättrad arbetsmiljö för personalen på Backavallen.

Efter varje val tar Katrineholms kommun fram en plan för vad som är viktigast att satsa på under de kommande fyra åren. Nu i halvtid är det dags att summera de första två årens arbete. Här är några av sakerna som hänt inom området Kultur & Fritid:
• Aktiviteter för barn och unga erbjuds varje skollov genom Lyckliga gatorna, Perrongen, KomTek och Kulturskolan.
• Ökat antal låntagare och utlån från biblioteket.
• Ny vandringsled i Forssjö.
• Vidareutvecklat Naturkartan.
• 2021 byggs ett utegym i Forssjö. Nu finns utegym i alla kransorter.
• Renovering av gymnastik- och tennishall.
• Ny 18 håls discgolfbana i Backa området.
• Ny konstgräsplan vid Värmbol IP.

Läs mer om halvtidsresultatet på: katrineholm.se/halvtidsresultat.se

Hur vill du att Katrineholms kommun ska se ut i framtiden? Tyck till här:
katrineholm.se/framtidsplan2050