/

Publicerad:

Hobbytanten som fixar skön känsla i magen

Louise ”Kickis” Eriksson undersköterska vid Dufvegården, fyller de boendes vardag med aktiviteter som ska ge en skön känsla i magen.

Louise Kickis Eriksson på elcykeln Christiania.

Louise Kickis Eriksson på elcykeln Christiania.

Namn: Louise "Kickis" Eriksson
Jobbar: Undersköterska vid Dufvegården

Louise ”Kickis” Eriksson började som undersköterska 1993. Sedan 2013 har hon även fått titeln aktivitetshandledare men kallar sig själv för hobbytant. En aktivitetsledare ansvarar för att ta fram fritidsaktiviteter för de boende på äldreboenden. På Dufvegården ordnas bland annat gymnastik måndag till torsdag på varje avdelning.

Kulturombud
- Det är bra att ha en del fasta återkommande aktiviteter så att det blir rutin. Att de har något att se fram emot. Idag jobbar vi mer strukturerat med aktiviteter. Vi samverkar bland annat i kulturombudsmöten och delar med oss av erfarenheter och inspirerar varandra till att testa nya saker. Det finns ett kulturombud på varje boende i Katrineholm, berättar Louise ”Kickis” Eriksson.

Dufvegården uppmuntrar till aktivitet
Louise Eriksson försöker aktivera de boende på Dufvegården på så många olika sätt som möjligt. Idag finns även digitala spelkonsoller för äldre dementa personer.
- De ska ha en vardag som består av någonting. Ett innehåll. Många aktiviteter kan ske spontant också – vilket är jättekul. Det behöver inte vara så komplicerat. Vi kan ta en cykeltur, läsa tidning, fika eller ta en promenad i parken. Dufvegårdens utemiljö uppmuntrar verkligen till aktiviteter, här finns odlingslådor, växthus och en promenadslinga med olika underlag som är stimulerande oavsett om du kan gå själv eller med ett hjälpmedel.

Jag älskar mina gubbar och tanter
- Jag knyter kontakter och tar hjälp av andra som Kulturhuset Ängeln, kyrkor, körer som kan tänka sig komma att sjunga och självklart alla kollegor.
- På boendet finns dementa äldre som kanske inte riktigt förstår vad vi gör för aktivitet. De kanske inte heller minns vad de har gjort men de har känslan som sitter kvar i magen. En bra känsla. Jag älskar mina gubbar och tanter. Att se deras ansikten spricka upp i leenden. Det är det bästa med mitt jobb.

Dufvegården öppnade januari 2021. Här finns restaurang med eget tillagningskök, gemensam samlingssal, café och kiosk.
Det finns två vackra trädgårdar som är en mötesplats för alla där syn, hörsel, lukt,
känsel och smak ska väckas till liv. Det finns även växthus och odlingsbänkar, lusthus och en promenadslinga i varierad terräng.
Dufvegården har 96 lägenheter uppdelade på åtta avdelningar.
Avdelningarna består av tolv lägenheter, som kan avgränsas till sex lägenheter vid behov.
Boendet har en speciell belysning som anpassas efter dygnet.
På varje avdelning finns möjlighet till parboende där två lägenheter kan kopplas samman till en.
Dufvegården har reservkraft vilket gör att äldreboendet kommer att ha ström även om det är strömlöst i Katrineholm.

Efter varje val tar Katrineholms kommun fram en plan för vad som är viktigast att satsa på under de kommande fyra åren. Nu i halvtid är det dags att summera de första två årens arbete. Här är några av sakerna som hänt inom området Vård och omsorg:
• Stort fokus på att stärka patiensäkerheten i förhållande till pandemin.
• Anhörigstödet har utvecklats inom det digitala området.
• Intensifierat uppsökande fältarbete bland ungdomar både i skolan och på fritiden.
• Ökade valmöjligheter för brukare i ordinärt boende som kan välja mellan tio olika maträtter per vecka.

Läs mer om halvtidsresultatet på: katrineholm.se/halvtidsresultat.se

Hur vill du att Katrineholms kommun ska se ut i framtiden? Tyck till här:
katrineholm.se/framtidsplan2050