/

Publicerad:

Katrineholm uppmärksammas globalt

E-handelsföretaget Amazon, med säte i Seattle, USA, har släppt sin hållbarhetsrapport för 2020. Dotterbolaget Amazon Web Services, Katrineholms kommuns och Sörmlands Vattens gemensamma miljösatsning på en våtmark vid Djulö nämns ihop med flera andra globala projekt.

Idéskiss över hur våtmarksanläggningen kan komma att se ut.

Idéskiss över hur våtmarksanläggningen kan komma att se ut.

Amazon har som målsättning att ställa om till förnybar energi och är idag det företag i Europa som köper mest förnybar energi. Företaget satsar också på att minska sin användning av vatten, genom att använda sol- och vindenergi sparade Amazon 480 miljarder liter förra året.

Amazon bidrar med cirka 35 miljoner kronor till en våtmark vid Djulö och ett förbättrat rörsystem för att hantera dagvatten, det vill säga regn och smält snö. Målet är att förhindra framtida översvämningar i Katrineholm, samtidigt som våtmarken ökar den biologiska mångfalden.

I Amazons globala hållbarhetsrapport nämns projektet i Katrineholm tillsammans med företagets andra globala miljöprojekt, exempelvis i USA, Indonesien, Brasilien, Indien och Sydafrika.