/

Publicerad:

Nu betar kvigor vid gamla vattentornet

Fem kvigor från Sjöholms Gård har flyttat in i vår ny-fixade beteshage vid gamla vattentornet. Tillsammans med sommarjobbande ungdomar ska de hjälpa oss att öka den biologiska mångfalden och bekämpa invasiva arter.

En ko tittar in i kameran, en hand sträcker sig fram för att gosa.
Foto: Josefin Lundin

Hagen har i många år varit utan betande djur. På den här platsen finns många fina blommor och andra arter som trivs i soliga betesmarker, men de arter som finns här behöver bete för att trivas. Därför jobbar vi nu tillsammans med Sjöholms gård för att återställa hagen och förhoppningen är att arterna åter ska titta fram. Bland annat växer den sällsynta blomman Fältgentiana här. Den är klassad som starkt hotad och också en av Katrineholms kommuns ansvarsarter.

Kvigor och sommarjobbare tar hand om hagen

Kvigorna kommer att hjälpa oss med att beta marken. Till deras hjälp finns nya arbetslag med sommarjobbande ungdomar som kommer att se till att djuren mår bra, arbeta med naturvård och i betesmarker, bekämpning av invasiva arter och att röja sly.

Det är en del i vår gemensamma satsning tillsammans med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket Länk till annan webbplats. på gröna och naturnära jobb som ska bidra till bekämpning av invasiva arter och öka biologisk mångfald.

- Det här projektet är väldigt roligt eftersom det ger flera dimensioner i både ökad biologisk mångfald men också betydelsefulla arbetsuppgifter för våra nya arbetslag. Vi kommer ta ett krafttag mot invasiva arter och jobba med att få våra nya betesmarker i ordning säger Linda Aldebert som är miljöstrateg och kommunekolog.

Gröna jobb

För att djuren ska trivas behöver de också omsorg och det ska kommunens nya arbetslag bidra med. Katrineholms kommun har sökt medel från Naturvårdsverket för en satsning inom gröna jobb och beviljats nästan 1 miljon kronor till projektet. Två arbetsledare är igång och två arbetslag kommer dela på arbetsuppgifterna runt hagarna.

- Vi kommer bidra med daglig tillsyn och se till att djuren mår bra och att allt funkar med el och vatten. Vi kommer också behöva hjälpa kossorna på traven genom att klippa sly och sådant som de inte äter säger Jonatan Stjernlöf som är arbetsledare på Viadidakt.

Vill du veta mer om naturnära jobb? Kolla in länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du frågor om projektet här i Katrineholm? Hör av dig till Linda Aldebert på linda.aldebert@katrineholm.se

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

I och med gröna jobb och djurens hjälp bidrar denna aktivitet till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi till att uppnå följande mål:

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Länk till annan webbplats.
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald Länk till annan webbplats.

Bilder från Agenda 2030 och deras mål Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.