/

Publicerad:

Ett omklädningsrum för alla!

Nu står nya idrottshallen klar för elever på Järvenskolan och i höst kan alla högstadieelever duscha enskilt. För de som behöver finns också ett flexibelt omklädningsrum.

Nya Järvenhallen står klar och tre blivande elever fick möjligheten att besöka sin nya idrottshall med tillhörande omklädningsrum.

- Jag tycker det var bra att man kan låsa om sig i duscharna, för det har vi inte på vår skola nu. Då blir det att folk inte duschar, för att man inte kan låsa, säger Vilma som börjar årskurs sju i höst.

Omklädningsrummen är byggda i sluss så att man inte kan se in. De har även duschbås där man kan låsa om sig och det finns ett flexibelt omklädningsrum för de som av olika skäl inte känner sig bekväma i tjejernas eller killarnas omklädningsrum. Den nya hallen är hopbyggd med den gamla hallen, vilket gör att eleverna kan använda det flexibla omklädningsrummet oavsett om de har idrottslektion i den gamla eller nya hallen.

Flexibla omklädningsrum är en självklarhet framåt

Kommunen har tidigare fått önskemål från elever om låsbara duschar och flexibla omklädningsrum. När vi bygger nya idrottshallar finns könsneutrala eller flexibla omklädningsrum med dusch i alla de idrottshallarna. Det är allas rättighet och en del av ett jämställt samhälle. 

Framåt byggs eller planeras nya hallar på Sandbäcken, Norrskolan och längre fram också Skogsborgsskolan. De flesta av våra ”gamla” idrottshallar har fått enskilda duschbås med dörr. Det blir inte könsneutralt fullt ut, men mer privat under duschningen.

Järvenhallen

Själva idrottshallen är stor och "fräsch" enligt eleverna. Den kan delas av så flera klasser kan ha lektion samtidigt. Några andra saker som våra rundvandrande elever lyfte som särskilt bra var de fina färgerna i omklädningsrummen, halkfria golv och eluttag vid speglar så man kan fixa håret efter idrotten.