/

Publicerad:

Eldningsförbud upphör

Från och med torsdag 24 juni klockan 8 upphör eldningsförbudet som tidigare utfärdats.

Västra Sörmlands Räddningstjänst har genomfört en bedömning av brandrisk i skog och mark. Till detta har de vägt in det förväntade väderläget de kommande fem dagarna. De bedömer att ett eldningsförbud inte längre är nödvändigt i enlighet med rådande situation.

Med hänsyn till till bedömningen har Katrineholms kommun beslutat att nuvarande eldningsförbud upphör från och med torsdag 24 juni klockan 8.

Läs mer om vad som gäller kring eldningsförbud Länk till annan webbplats. på Västra Sörmlands Räddningtjänst.